Nestanak ili gubitak kartice?

Blokada kartice u slučaju izgubljene/ukradene kartice na telefon:

021/ 677-21-16 (0–24h), 365 dana u godini

Za sve dodatne informacije obratite se na besplatni Erste telefon: 0800-201-201

Ili na e-mail adresu: