PlatiMo

PlatiMo je nova usluga elektronskog bankarstva Erste Bank namenjena fizičkim i pravnim licima. Servis je izuzetno jednostavan za korišćenje i moguće ga je koristiti na svim GSM mobilnim telefonima. Sigurnost je na veoma visokom nivou, i bazira se na digitalnom sertifikatu koji se nalazi na SIM kartici.

Usluga PlatiMo funkcioniše jednostavno poput SMS poruka. Prodavac inicira nalog za kupovinu i kao SMS poruku ga šalje kupcu na odobrenje. Kupac nalog odobrava i potpisuje ukucavanjem PIN broja svog tekućeg ili kreditnog računa. Trgovac nakon nekoliko sekundi dobija informaciju o realizaciji transakcije i može da izda robu ili da obavi uslugu. 

Fizičkim licima PlatiMo omogućava:
 

  • Plaćanje mesečnih računa
  • Kupovinu u prodavnicama
  • Kupovinu na domaćim Web-shop sajtovima
  • Dopunu kredita
  • Prenos sredstava između računa fizičkih lica

Neophodno je da pravna i fizička lica imaju aktiviranu PlatiMo uslugu!  

Plaćanje je moguće vršiti sa više računa koje je klijent prethodno aktivirao odnosno naveo na pristupnici za PlatiMo uslugu. Usluga je namenjena za korišćenje u domaćem platnom prometu. 

Da biste koristili uslugu PlatiMo potrebno je posedovati mobilni telefon, Telenor Postpejd (uskoro Pripejd) telefonski broj i dinarski račun u Erste bank a.d. Novi Sad. Prvi korak aktivacije usluge je zamena SIM kartice u nekoj od Telenor poslovnica. Nakon toga potrebno je popuniti pristupnicu u nekoj od filijala Erste banke (poneti potvrdu od Telenora).  

Za sve dodatne informacije o servisu PlatiMo možete se obratiti Odeljenju elektronskog bankarstva Erste Bank a. d. Novi Sad na telefon 021/423-364 ili nam pošaljite el. poštu