imageObrasci i download

 • U velika polja: Broj računa primaoca i Poziv na broj
  uneti brojeve bez praznih mesta i crtica – sve spojeno

 

 • Da. Klikom na Pravila popunjavanja dobija se spisak svih šifara plaćanja

Fizička lica sa dve šifre plaćanja mogu izvršiti sve uplate:
221 – sva ostala plaćanja
253 – za porez, doprinosi (budžetski računi koji počinju sa 840-…)

 • Otići do filijale banke, gde će zaposleni identifikovati klijenta, nakon čega će mu na šalteru dozvoliti pristup servisu (u ovom slučaju na e-mail klijenta dolazi i novo korisničko ime i nova lozinka)
 1. Ako koristite Internet Explorer:
  ToolsInternet Options (meni Tools, opcija Internet Options)
  klik na , OK, klik na , klik na OK
  klik na , Yes, klik na  (na prozoru)
  Ugasiti Internet Explorer i ponovo pokrenuti

Ako koristite Mozilla FireFox:
ToolsClear Private Data… Štiklirati (kliknuti na) Cookies
Klik na , Ugasiti Mozilla FireFox i ponovo pokrenuti

 1. Nakon unosa adrese www.erstebank.co.yu treba kliknuti na sličicu   (dole – levo, kada se učita stranica)

 Kod unosa korisničkog imena i lozinke uočiti da li je pitanju broj nula ili slovo O

Kod registrovanja u org. delovima, nije dobro uneseno ovlašćenje (ili dato ovlašćeno lice nema ovlaćenja za slanje naloga)

Najčešće nije dobro unesena ključna reč (treba samo STANJE, a često unesu STANJE., STANJE?).

Potrebno je da se proveri software mobilnog telefona u nekom od ovlašćenih servisa.

Proveriti da li se upit šalje na dobar broj telefona, treba 1333.

Kontaktirati tehničku podršku na tel. 021/423-364.

Kontaktirati tehničku podršku na tel. 021/423-364.

Za sve dodatne informacije o obrascima i neophodnim programima možete se obratiti Odelenju elektronskog bankarstva Erste Bank a.d. Novi Sad na telefon 021/423-364 ili elektronskom poštom: