Gotovinski (keš) i refinansirajući kredit

Gotovinski (keš) i refinansirajući krediti omogućavaju isplatu gotovine 
ili refinansiranje Vaših obaveza kod drugih Banaka po:

  • svim vrstama odobrenih kredita,
  • kreditnim karticama,
  • dozvoljenom prekoračenju i lizing ugovorima.

 

Rok otplate

 do 120 meseci*

Minimalni iznos kredita

50.000 RSD

Maksimalni iznos kredita

do 1.800.000 RSD

Depozit

Bez depozita

Naknada za obradu kredita

1,75%

* za nove klijente i za fiksnu kamatnu stopu do 96 meseci

Reprezentativni primerPromenljiva kamatna stopa
Iznos kredita500.000 RSD
Period otplate10 godina
Nominalna kamatna stopa10,95%
Efektivna kamatna stopa12,00%
Mesečni anuitet6.873 RSD
Ukupno za otplatu824.803 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva1,75%
8.750 RSD
Trošak menice0 RSD
Izveštaj kreditnog biroa0 RSD

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 14.11. 2016. godine

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.10.2016. do 31.12.2016. iznosi 3,50%. 

Reprezentativni primer se odnose na gotovinski kredit.

Kamatne stope za kredite za koje se aplicira putem NetBanking-a, za klijente sa prenosom zarade se kreću od 5,45% + 3M Belibor do 7,45% + 3M Belibor.

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

  • Zahtev za odobrenje kredita
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva