Dozvoljeni minus (dozvoljeno prekoračenje) po dinarskom tekućem računu

Dozvoljeni minus se klijentu maksimalno odobrava u visini tromesečnog proseka zarade navedene u Potrvdi o zaposlenju, a po osnovu redovnih neto primanja za prethodna tri meseca.* Dozvoljeni minus se odobrava na period od 36 meseci. Penzionerima do 12 meseci. Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 28%. Metod obračuna kamatne stope je konformni.

Naknade

 • Naknada za obradu zahteva naplaćuje se jednokratno, prilikom podnošenja zahteva i iznosi 1%.
 • Naknada za godišnje održavanje iznosi 1%.
 • Naknada je fiksna.

Uslovi za odobrenje

 • Prenos zarade/penzije je obavezan.
 • Maksimalan broj godina u momentu isteka dozvoljenog prekoračenja može biti 70, a za klijente koji navršavaju 66 godina ili više prilikom isteka dozvoljenog prekoračenja, potreban je jedan dodatni žirant
 • Za penzionere dozvoljeno prekoračenje do 12 meseci odobrava se bez ograničenja
 • Obezbeđenje kredita se vrši putem blanko menice.

Potrebna osnovna dokumentacija za dozvoljeni minus

 • Zahtev za odobrenje dozovoljenog minusa (dozvoljenog prekoračenja)
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 • Izveštaj kreditnog biroa podnosioca zahteva

Dodatna dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci

 • Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja i neto obračunski list podnosioca zahteva
 • Za klijente sa prenetom penzijom - penzioni čekovi  za poslednja tri meseca podnosioca zahteva (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit i Saglasnost za izveštaj Kreditnog Biroa).

Napomena: Produžavanje dozvoljenog minusa (dozvoljenog prekoračenja) nije automatsko. Prilikom odobrenja novog dozvoljenog prekoračenja klijentu procedura odobrenja je identična kao i prilikom prvog odobrenja.

* Da bi klijent ostvario pravo na odobrenje dozvoljenog prekoračenja neophodno je da su mu isplaćena minimum tri neto mesečna primanja/zarade, od kojih poslednja uplata primanja mora biti uplaćena na tekući račun u Erste Bank ad Novi Sad.