Saradnja sa medijima

Poštovane kolege novinari,

Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći informacije koje Vam mogu biti korisne u Vašem radu. Cilj nam je da Vam obezbedimo što relevantnije i što potpunije podatke za sfere Vašeg interesovanja. Naravno, stojimo Vam na raspolaganju i za sve informacije koje se ne nalaze na ovom mestu. Kontaktirajte nas na bilo koji od naših kontakata i potrudićemo se da Vam u što kraćem roku obezbedimo potrebne materijale. Verujemo da treba uložiti svaki napor da bi se izašlo u susret potrebama Vaših čitalaca, slušalaca i gledalaca, a naših sadašnjih i potencijalnih klijenata.

S poštovanjem,

 • Vladimir Todorović

  Eksterne komunikacije
  e-mail: vladimir.todorovic@erstebank.rs
  Tel: 011 201-5012
  Mob: 060 8-74-74-99

 • Andrea Brbaklić

  Direktorka Službe komunikacija i Službe ljudskih resursa
  e-mail: andrea.brbaklic@erstebank.rs
  Tel: 011 201-5013

Sektor komunikacija Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd