50 miliona evra za dugoročno finansiranje privrede i lokalnih samouprava

Šansa za preduzeća koja planiraju nove investicione cikluse u naredne dve godine

 

Evropska investiciona banka (EIB) i Erste Bank a.d. Novi Sad ugovorile su kreditnu liniju u iznosu od 50 miliona evra za dugoročno finansiranje malih i srednjih, srednje kapitalizovanih preduzeća i lokalnih samouprava. Sredstva će u najvećem delu (70 odsto) biti iskorišćena za finansiranje privrede, dok će 30 odsto biti namenjeno lokalnim samoupravama.

„Saradnja sa EIB-om, omogućava nam da ova sredstva plasiramo uz kamatne stope koje su niže od standardnih, a rokovi otplate su dugi i zavisiće od konkretnih projekata za koje se sredstva koriste“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Banke.

Potpisivanju ugovora od strane EIB-a prisustvovali su Dominik Kurben, direktor sektora za kreditne operacije u Sloveniji, Hrvatskoj i zapadnom Balkanu i Alesandro Kanjato, pravni savetnik. Pored gospodina Carića, potpisnik ugovora bio je i Mihael Bajc, član Izvršnog odbora Erste Banke.

Period raspoloživosti ove kreditne linije, odnosno period u kome Banka može da povuče sredstva od EIB-a je 24 meseca od datuma potpisivanja ugovora. Inače, ovo je treća po redu kreditna linija u saradnji sa EIB-om. Prethodne dve bile su 2010. i 2012. godine i ukupno su iznosile 75 miliona evra. Najveći deo ovih sredstava plasiran je preduzećima koja se bave proizvodnim delatnostima, trgovinom, nekretninama, građevinarstvom, ugostiteljstvom i turizmom, kao i poljoprivredom.