image„Novi početak“ za otplatu starih obaveza

Za sve koji do 1. maja otvore račun u Erste Banci, 12 meseci besplatnog održavanja; refinansirajući kredit bez naknade, sa povoljnim kamatnim stopama

 

 

Erste Banka je za one koji žele da počnu da koriste njene usluge pripremila povoljne uslove za refinansiranje postojećih dugova u drugim bankama po svim vrstama odobrenih kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja i lizing ugovora, i to bez dodatnih izdataka.

Naime, klijenti koji otvore račun i podnesu zahtev za kredit, dobijaju izuzetno povoljnu kamatnu stopu, a kredit je dinarski, tako da nema valutnog rizika. Klijenti će biti oslobođeni plaćanja troškova obrade zahteva za uzimanje kredita, kao i plaćanja provere u kreditnom birou. Maksimalni rok otplate ovih kredita osmišljenih da pomognu otplatu starih zaduženja je 84 meseca.

Takođe, svi novi klijenti biće oslobođeni plaćanja naknade za održavanje računa u narednih godinu dana. Ova ponuda Erste Banke važi za sve nove klijente do 1. maja 2015. godine, kao i za penzionere koji svoju penziju prenesu u Erste Banku.

Primer otplate kredita na 12 meseci: Iznos kredita 100.000 dinara, rok otplate 12 meseci, NKS 14,95%, EKS 16,15%, a iznos mesečne rate 9.023 dinara, nakon 12 meseci ukupno je otplaćeno 108.281 dinara. Srednji mesečni iznos kamate za kredit sa rokom od 12 meseci je 690 dinara.