Erste Banka prodala deo svojih otpisanih potraživanja češkom APS fondu

Češkom fondu prodata potraživanja 85 firmi; ukupna vrednost potraživanja iznosila je 23,5 miliona evra

 

Prodati nenaplativi krediti plasirani su u poslednjih 30 godina, a dobar deo je nasleđen iz portfolija Novosadske banke. Kompanije iz ovog paketa su uglavnom likvidirane, u bankrotu ili u postupku likvidacije, a jedna petina su aktivna privredna društva koja su pod drugim blokadama. Industrije poslovanja ovih kompanija su maloprodaja, transport, građevinarstvo, poljoprivreda i nekretnine.

Erste Banka je za sva ova potraživanja izvršila otpis 2014. godine i njihova prodaja APS fondu predstavlja vanredni prihod za banku.

Erste Banka je ovim postala jedna od prvih banka na tržištu Srbije koja je svoja nenaplativa potraživanja prodala stranom fondu u skladu sa praksom koja se sprovodi u zapadnim zemljama. Do kraja godine planira se prodaja još jednog paketa NPL-a.

Portfolio Erste Banke je drugi korporativni portfolio APS-a u Srbiji. Transakcija je deo strategije o izgradnji većeg obima portfolija u zemlji i regionu Zapadnog Balkana. Akviziciju je finansirao APS, a servisiraće je APS Srbija. APS je takođe preuzeo i servisira korporativni portfolio banaka i kompanija u Crnoj Gori, kao i korporativne i maloprodajne portfolije vrednosti oko 2 milijarde evra na drugim tržištima jugoistočne Evrope.                

O APS: APS deluje kao investicioni menadžer i menadžer imovinom sa fokusom na akvizicije i servisiranje portfolija nenaplativih i naplativih zajmova u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. APS upravlja sa 68 portfolija nominalne vrednosti od oko 3 milijarde evra, savetuje nekoliko institucionih investicionih fondova i upravlja računima. Sedište APS-a nalazi se u Pragu, Češkoj, s nacionalnim ograncima u 7 država u regiji centralne i istočne Evrope i zapošljava više od 350 ljudi.