Erste Grupa snažno započinje 2015. godinu

„Imali smo snažan početak u 2015. godini i beležimo solidnu neto dobit zahvaljujući kombinaciji pozitivnih događaja: ekonomski oporavak dovodi do povećanja kreditiranja, dok troškovi problematičnih kredita opadaju u skladu sa očekivanjima. U celini, region CIE potvrđuje svoj snažni potencijal tako što daje značajan doprinos od 61,4% operativnom rezultatu Grupe“, objasnio je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe na predstavljanju finansijskih rezultata za prvi kvartal 2015. godine.

„U Austriji, Slovačkoj i Češkoj Republici na naše rezultate je uticao rast obima poslovanja i sa stanovništvom i sa privredom. Naša banka u Rumuniji ponovo je profitabilna i vidimo ohrabrujuće znake u oblasti kreditiranja stanovništva, dok bi u Mađarskoj završetak konverzije deviznih kredita trebalo da otvori mogućnost za uspešne nove poslove. Uvereni smo da će ekonomski rast u CIE nastaviti stabilnim tempom, pod sve većim uticajem domaće tražnje, što je dobra vest za dalji porast kreditiranja“, rekao je Andreas Trajhl.

UKRATKO

Erste Grupa je završila prvi kvartal 2015. godine sa pozitivnim rezultatima, koji se reflektuju u poboljšanoj profitabilnosti, pri čemu je neto dobit za taj period porasla na 225,8 miliona EUR (u prvom kvartalu 2014. godine: 103,3 miliona EUR).

Ukupna aktiva se povećala na 202,6 milijardi EUR, u poređenju sa 196,3 milijarde EUR na kraju 2014. godine. Ovaj bilansni rast odraz je porasta kreditiranja od 2,2% u poređenju sa krajem 2014. godine, na 123,4 milijardi EUR (neto obima), podržan rastom kredita stanovništvu od 1,6%, MSP od 2,6% i velikim pravnim licima od 9,4%. Osim toga, obim depozita je u prvom kvartalu 2015. godine povećan za 1,8% na 124,8 milijardi EUR, pokazujući veliki kapacitet Erste Grupe da privuče depozite.

I kvalitet aktive beleži konstantno poboljšanje, pri čemu se stopa problematičnih kredita (u odnosu na ukupne bruto kredite) smanjila na 8,1%, u poređenju sa 8,5% na kraju prošle godine.

Grupa je dodatno poboljšala efikasnost svog poslovanja, beležeći pad odnosa troškova i prihoda od 56,1% (u poslednjem kvartalu 2014. godine: 57,0%). Taj rezultat se zasniva na stabilnom učinku na prihodnoj strani, uz 1.689,1 miliona EUR operativnog prihoda (prvi kvartal 2014. godine: -0,1%, 1.690,6 miliona EUR) u kombinaciji sa smanjenjem administrativnih troškova, koji su opali na 948,1 miliona EUR (prvi kvartal 2014. godine: -1,6%, 963,3 miliona EUR). Operativni rezultat iznosio je 741 milion EUR (prvi kvartal 2014. godine: +1.9%, 727,3 miliona EUR)

PERSPEKTIVA

Očekuje se da poslovno okruženje i dalje bude pogodno za kreditnu ekspanziju, kao i da realan rast BDP-a bude između 2% i 3% na svim važnim tržištima CIE, izuzev Hrvatske, pod uticajem solidne domaće tražnje. Prognoza za Austriju je realan rast BDP-a ispod 1%.

U 2015. godini se očekuje prinos na materijalni kapital (ROTE) od 8-10% (kraj 2014. godine procena: 8,4 milijarde EUR). Očekuje se da operativni rezultat opadne za 4-6% zbog nižih ali održivih operativnih rezultata u Mađarskoj (usled efekata konverzije deviznih kredita u vidu nižeg prosečnog obima) i Rumuniji (nižeg „unwinding“ efekta) kao i trajnog ambijenta niskih kamatnih stopa.

Za 2015. godinu se očekuju porast kreditiranja po stopi od 1-3% i pad troškova rizika na oko 1,0-1,2 milijardi EUR. Očekuje se da u 2015. godini nameti na bankarsko poslovanje iznose oko 360 miliona EUR, uključujući paralelne doprinose za sanaciju kako nacionalnih tako i evropskih banaka i fondova za osiguranje depozita. I dalje su u toku razgovori sa austrijskom vladom u vezi sa tim.

Rizici po projekciju. Inicijative za zaštitu potrošača, kao i geopolitički rizici, mogli bi da imaju negativan ekonomski uticaj.

Detaljniji podaci o rezultatima Erste Grupe u prvom kvartalu 2015. godine dostupni su na http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information

Za pitanja, kontaktirajte:

Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849

Michael Mauritz,    Tel: +43 50100 - 19603,         E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Carmen Staicu,     Tel: +43 50100 - 11681,         E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com

Linda Michalech, Tel: +43 50100 - 11676,         E-Mail: linda.michalech@erstegroup.com