Erste ekspres ekspozitura ObrenovacMreža Erste Banke proširena je sa još dve nove Ekspres ekspoziture

U Obrenovcu i Svilajncu otvorene Ekspres ekspoziture Erste Banke

 

Obrenovac i Svilajnac dobili su dve nove Ekspres ekspoziture Erste Banke u kojima građani i privrednici mogu da obavljaju najčešće poslove sa Bankom. Građani u ovim ekspoziturama  mogu da obavljaju sve transakcije, podnesu zahtev za otvaranje tekućeg računa, apliciraju za gotovinske kredite, kredite za refinansiranje, dozvoljeni minus, većinu debitnih i sve kreditne kartice, kao i da podižu čekove. U Ekspres ekspoziturama privrednici mogu da otvore račune, registruju menice i obavljaju platni promet. Klijenti takođe mogu dobiti i sve informacije u vezi sa  stambenim kreditima, kao i proizvodima namenjenim malim preduzećima i preduzetnicima.

U toku 2014. godine započeli smo sa novim konceptom kroz otvaranje Ekspres ekspozitura od kojih se dve nalaze u Beogradu, a jedna u Gornjem Milanovcu. Važno nam je da sa klijentima imamo neposredan kontakt, budemo blizu i dostupni. Ovaj projekat se pokazao kao uspešan i sada nastavljamo sa širenjem, a Obrenovac i Svilajnac su gradovi u kojima vidimo potencijal“, navela je Zorana Aleksić, direktorka sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci.

Ekspres ekspozitura u Obrenovcu nalazi se u ulici Vuka Karadžića br. 75, a u Svilajncu u ulici Svetog Save br. 104.

Mrežu Erste Banke sada čine 73 poslovne jedinice, od toga 63 filijale, ekspoziture i poslovni centri, pet Ekspres ekspozitura i pet šaltera.