Značajno niže kamatne stope na stambene kredite u evrima i dinarima

  • Fiksna kamatna stopa 2,76% za stambeni kredit u evrima sa kratkim rokovima otplate
  • Dinarski stambeni kredit 1,75 + tromesečni belibor
  • Bez troškova obrade zahteva

Erste Banka je za klijente obezbedila atraktivne kamatne stope za stambene kredite u evrima i dinarima. Krediti se mogu iskoristiti za kupovinu stambenog objekta ili objekta u izgradnji, klasične ili montažne kuće.

Sa smanjenjem dinarskih stopa, na tržištu postoje realne osnove za veći stepen dinarizacije, odnosno povećanje plasmana dinarskih kredita stanovništvu i privredi, tako da se po prvi put u ponudi banke nalaze i dinarski stambeni krediti sa kamatnom stopom koju klijenti zaista sebi mogu priuštiti. Kamatna stopa za dinarski stambeni kredit iznosi 1,75% + tromesečni belibor, a maksimalni rok otplate je 15 godina“, navela je Zorana Aleksić, direktorka sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci.

Novina u vezi sa stambenim kreditima indeksiranim u evrima je da smo zbog značajnog snižavanja kamatnih stopa uveli i mogućnost kraćih rokova otplate, pa se kredit može podići i na rok od pet godina, sa fiksnom kamatnom stopom od 2,76% i period do 10 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 3,25%, dok je kamatna stopa za rok otplate do 30 godina od 3,15% + šestomesečni euribor. I ove godine odlučili smo da u toku trajanja promotivnog perioda, do 31. jula, sve stambene kredite odobravamo bez naknade za obradu zahteva, upravo imajući u vidu da postoje inicijalni troškovi koji podrazumevaju notara, katastar, osiguranje kod NKOSK-a, porez na prenos apsolutnih prava, opremanje ili renoviranje stana“, dodala je Zorana Aleksić.

Savet bankara: 

Bez obzira na to što Erste Banka ne traži kao obavezno i životno osiguranje uz stambeni kredit, preporuka svim klijentima koji se zadužuju na duži rok je da imaju i ovu vrstu osiguranja, gde se za nisku premiju obezbeđuje visoka osigurana suma. Životno osiguranje je dodatni vid zaštite čitave porodice u slučaju nepredviđenih okolnosti. Ukoliko nastupi osigurani slučaj, osiguravajuća kuća će isplatiti preostali iznos kredita, dok će porodici ostati nekretnina koja je kupljena na kredit, a ne dug.

Detaljnije o ponudama stambenih kredita pogledajte na blogu Erste Banke:  

http://blog.erstebank.rs/sadrzaj-bloga/snizene-kamatne-stope-nove-mogucnosti-za-nekretnine/