Direct debit - nova usluga za plaćanje parkinga u Novom Sadu

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad i Erste Banka promovisali su danas novu uslugu namenjenu građanima, koja vlasnicima vozila omogućava plaćanje parking karti preko šeme direktnog zaduživanja, bez obzira na to u kojoj banci imaju otvoren račun. Potrebno je da korisnik „Parking servisa“ potpiše obrazac ovlašćenja za direktno zaduženje svog računa (obrazac se dostavlja JKP „Parking servisu“ i poslovnoj banci čiji je vlasnik vozila klijent), dok Erste Banka u ovom poslu vrši ulogu banke poverioca. Vlasnik vozila sam definiše vremenski rok, datum i raspon iznosa za naplatu.

„Direct debit usluga predstavlja primer uspešne saradnje između javnog sektora i finansijske institucije. Sa razvojem ove usluge, građani će moći da plaćaju i ostale račune, poput računa za struju, komunalija ili telekom usluga, izmiruju rate za kredite ili kartice između banaka“, izjavio je Nikola Maslovarić, direktor direkcije za transakciono bankarstvo u Erste Banci.

„Prednost korišćenja šeme direktnog zaduživanja za građane predstavlja i uštedu vremena, ali i uštedu novca“, dodao je Maslovarić.

„Kao što već znate „Parking servis“ prednjači u mnogo čemu kada su u pitanju informacione tehnologije. Plaćanje parkinga SMS-om je jedna od komfornih načina plaćanja parkinga, naš video „pauk“ je takođe nešto što omogućava bržu reakciju u slučaju nepropisnog parkiranja, naša zatvorena parkirališta imaju informacione displeje koji obaveštavaju građane o broju slobodnih mesta, a nedavno smo promovisali i senzore koji će omogućiti da i na otvorenim parkiralištima, u zoni naplate, građani dobiju korisnu informaciju o slobodnim parking mestima. Sve ovo govori da je želja „Parking servisa“ da pruži što kvalitetnije usluge, što komforniji i jednostavniji način plaćanja“, izjavio je Stevan Lugonja, direktor JKP „Parking servis“.

Direct Debit predstavlja jedan od najčešćih metoda plaćanja u Evropskoj Uniji, odnosno 1 od 3 osnovna stuba platnog prometa Evropske Unije sa preko 22 milijarde plaćanja godišnje. Na ovaj način javna preduzeća i poslovne banke u Srbiji prate svetske trendove i obezbeđuju efikasnost i komfor za klijente.