Pet odsto fiksna kamata za dinarski keš kredit u Erste Banci

Iznos kredita od 50.000 do 2.500.000 dinara, uz rok otplate do 12 meseci

 

Sa padom referentne kamatne stope, stvaraju se uslovi za smanjenje kamate za gotovinske kredite, pa je Erste Banka pripremila posebnu ponudu za keš i refinansirajuće kredite. Minimalni iznos kredita iznosi 50.000 dinara, dok maksimalni iznos kredita iznosi 2.500.000 dinara. Kredit se može iskoristiti i za refinansiranje kreditnih obaveza uz mogućnost isplate dodatne gotovine. Period otplate kredita iznosi 6 do 12 meseci, a kamata je fiksna za sve vreme otplate i iznosi pet odsto.

„Dodatna pogodnost je da ne postoji obaveza prenosa zarade, a ponuda se odnosi i na penzionere. Ovaj kredit može se iskoristiti i za refinansiranje duga po kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenom prekoračenju, obaveza po lizing ugovorima, uz mogućnost isplate dodatne gotovine“, navela je Zorana Aleksić, direktorka Sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci.

„U 2015. godini plasirali smo za četvrtinu više gotovinskih kredita u odnosu na 2014. godinu. Kod refinansirajućih kredita zabeležili smo porast od 100 odsto“, dodala je Zorana Aleksić.

Promotivna ponuda važi za sve klijente koji zahtev podnesu do 15. aprila 2016.

 

Reprezentativni primer ponude:  

Iznos kredita: 100.000 RSD; Rok otplate kredita: 12 meseci NKS: 5% (fiksna, godišnja). Iznos mesečne rate: 8.560,75 RSD. Ukupno otplaćeno nakon 12 meseci: 102.729,00 RSD. Trošak kamate: 2.729,00 RSD. Trošak menice: 50,00 RSD. Trošak pribavljanja  izveštaja Kreditnog biroa: 246,00 RSD. EKS: 10,86%. Naknada za obradu kreditnog zahteva: 2,50% (2.500,00 RSD).