Erste Banka otvorila prvi račun Platnoj instituciji iPay See

Započela praktična primena člana 10. Zakona o platnim uslugama

 

Nakon što je 1. oktobra 2015. godine počeo da se primenjuje Zakon o platnim uslugama, pored poslovnih banaka, Narodne banke Srbije, Uprave za Trezor i Pošte Srbije, platne usluge mogu da pružaju i Institucije elektronskog novca i Platne institucije.

Erste Banka otvorila je prvi namenski račun za Platnu instituciju, odnosno za klijenta iPay See, čime je počela praktična primena člana 10. Zakona o platnim uslugama. Partnerskim odnosom platna institucija iPay See preko Erste Banke obezbeđuje sigurno i blagovremeno izvršenje platnih transakcija svojih klijenata. To praktično znači da će na specijalno obeleženim mestima iPay See, moći da se obave transakcije poput plaćanja mesečnih računa, uplata, usluga direktnog zaduženja i prenosa novca.

„Diverzifikovanje mogućnosti za obavljanje platnog prometa je već duže vreme trend u svetu. Erste Banka spremno dočekuje i podržava nove učesnike u platnom prometu u Srbiji, kroz partnerski odnos prilikom vođenja računa za obavljanje platnih transakcija“, izjavio je Nikola Maslovarić, direktor Direkcije za transakciono bankarstvo u Erste Banci.