Erste Banka pokreće „Korak po korak“, program podrške startapima, socijalnim preduzećima i civilnom društvu

  • Edukativna, finansijska i mentorska podrška startapima i socijalnim preduzećima u Srbiji počinje 5. decembra
  • U narednih pet godina biće plasirano 4,7 miliona evra za oko 800 startapa i socijalnih preduzeća iz Srbije; potpisan ugovor o garancijama sa EIF-om
  • U 2017. i 2018. godini uvođenje sveobuhvatne podrške organizacijama civilnog društva i licima u riziku od siromaštva
  • Cilj programa u CIE: da do 2019. godine pomogne da se u CIE otvori 5.000 novih radnih mesta, obezbedi finansiranje za 500 socijalnih preduzeća i poboljša finansijska stabilnost 25.000 ljudi u riziku od siromaštva

 

Evropski investicioni fond (EIF) i Erste Banka Srbija danas su potpisali ugovor o garancijama, sa ciljem podrške mikro-preduzećima u Srbiji u okviru EU Programa za zapošljavanje i socijalnu inovaciju (EaSI). Ugovor će pokriti kreditni portfolio od 4,7 miliona evra za približno 850 srpskih mikro-preduzeća, koja će moći da imaju koristi od kredita po atraktivnim uslovima, bez obezbeđivanja dodatnih garancija. Prijavljivanje za mikro-kredite biće moguće od 5. decembra ove godine.

 

Ovo je prvi korak u realizaciji programa socijalnog bankarstva „Korak po korak“ u Srbiji, koji je Erste Grupa pokrenula u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE) i Austriji, kako bi podržala klijente koji su tradicionalno nedovoljno obuhvaćeni bankarskim uslugama: nove biznise, uključujući i početnike u preduzetništvu, socijalna preduzeća, organizacije civilnog društva, kao i lica u riziku od siromaštva.

 

Program „Korak po korak“ će u prvoj fazi u Srbiji podržati firme sa istorijom poslovanja manjom od 24 meseca u osnaživanju njihovih biznisa, zatim socijalna preduzeća bez obzira na dužinu poslovanja, kao i nove biznis ideje koje karakteriše održivost i tržišni potencijal, nudeći im pristup osnovnim finansijskim proizvodima, adekvatne finansijske savete i kontinuirano mentorstvo. Naredne godine, u Srbiji će se u okviru programa razvijati usluge za organizacije civilnog društva, a tokom 2018. za pojedince u riziku od siromaštva.

 

Nakon potpisivanja ugovora, zamenik direktora Evropskog investicionog fonda (EIF) Rodžer Havenit (Roger Havenith) je naglasio: „Izuzetno mi je zadovoljstvo što Evropski investicioni fond blisko sarađuje sa Erste Bankom Srbija na širenju svojih aktivnosti u okviru EaSI u Srbiji. EIF se čvrsto obavezao na podršku ugroženim društvenim grupama, koje su finansijski i socijalno isključene. Zahvaljujući današnjem ugovoru, siguran sam da će Erste Banka Srbija moći da dopre do onih srpskih mikro-preduzetnika čiji bi rizični profil inače bio prepreka za pristup tradicionalnom bankarskom finansiranju“.

 

Komentarišući ovu transakciju, Marian Taisen (Marianne Thyssen), Komesarka EU za zapošljavanje, socijalna pitanja i radnu mobilnost je izjavila: „Evropska komisija je u potpunosti posvećena promovisanju inkluzivnog preduzetništva u borbi protiv socijalne i finansijske isključenosti. Stoga toplo pozdravljam potpisivanje današnjeg sporazuma s Erste Bankom, koji je prvi te vrste u Srbiji u okviru EaSI programa. U okviru ovog sporazuma vrednog 4,7 miliona evra biće podržano približno 850 mikro preduzeća, posebno onih najranjivijih, u započinjanju i razvoju poslovanja. Na ovaj način će im biti omogućeno da otvaraju nova radna mesta i ostvare inkluzivni razvoj na nivou zajednice“.

 

Predsednik Izvršnog odbora Erste Banke Slavko Carić je istakao: „Garancija Evropske unije omogućava Erste Banci Srbija da ostvari svoju strategiju podrške malim preduzećima, startapima i društvenim preduzećima, koji će biti predvodnici promena i razvoja naše zemlje. Saradnja koju smo pokrenuli sa Evropskim investicionim fondom će nam omogućiti da pružimo podršku malim kompanijama i preduzetnicima koji posluju kraće od dve godine i za koje su tradicionalni oblici finansiranja generalno nedostupni. Pored finansiranja, takođe ćemo im pružati edukaciju i mentorsku podršku na njihovom putu ka uspehu. Erste Banka Srbija, zajedno sa svojim partnerima, doprinosi izgradnji bolje zajednice i dobrobiti čitavog društva“.

 

Širenje programa na svih sedam glavnih tržišta Erste Grupe dovršiće se do 2019. godine. Program ima za cilj da do 2019. godine pomogne da se u CIE otvori 5.000 novih radnih mesta, obezbedi finansiranje za 500 socijalnih preduzeća i poboljša finansijska stabilnost 25.000 ljudi koji su ranije imali nizak dohodak.

 

„Mi u Erste Grupi smo koncentrisani na to da budemo zdrava i profitabilna firma, ali takođe verujemo u osnaživanje ljudi u finansijskom aspektu njihovog života i u davanje doprinosa širenju prosperiteta u našem regionu. Na tim principima su se suštinski zasnivale aktivnosti naše banke otkad je osnovana gotovo pre dva veka. Našim programom „Korak po korak“ nadograđivaćemo ono što smo već postigli na ovom polju, kako bismo povećali broj praktičnih rešenja, koja će direktno uticati na život ljudi u našem regionu koji su zanemareni“, rekao je Peter Šurek, direktor Sektora za razvoj socijalnog bankarstva Erste Grupe.

 

Erste Banka u okviru programa „Korak po korak“ sarađuje sa organizacijama Smart kolektiv, Eneca, Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs po pitanjima edukacije, preliminarne selekcije i mentorske podrške startapima i socijalnim preduzećima.

 

U susret akutnim potrebama uz održivu podršku

Tokom prethodne dve decenije, zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi su ostvarile veoma značajan napredak u približavanju zapadnoj Evropi. Ipak, studije[1] ukazuju na činjenicu da je oko 16 miliona ljudi u zemljama u kojima je prisutna Erste Grupa (Austrija, Srbija, Češka Republika, Slovačka, Rumunija, Mađarska i Hrvatska) izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti; to je približno 30 odsto punoletnog stanovništva u tom regionu. U Srbiji  tako u riziku od siromaštva (sa primanjima nižim od 121 evro) živi približno 350.000 nezaposlenih građana, oko 180.000 zaposlenih i gotovo 160.000 penzionera[2]. Dodatno, u našoj zemlji 30.000 kompanija nema pristup finansiranju[3], a stopa nezaposlenosti mladih je u prvom kvartalu ove godine iznosila 44 odsto[4].

 

Program „Korak po korak“ sprovodiće se preko mreže lokalnih banaka Erste Grupe i u partnerstvu sa drugim organizacijama i partnerima. Osim toga, oslanja se i na prethodne inicijative koje su članice Grupe u regionu CIE pokrenule, kao što je Druga štedionica u Austriji, austrijski Zweite Sparkasse (osnovan 2006) i  mikrofinansijska institucija good.bee Credit (2009) u Rumuniji, u cilju stvaranja jedinstvene infrastrukture za finansijsku inkluziju širom regiona. U okviru programa „Korak po korak“, banke Erste Grupe će sarađivati i sa ERSTE Fondacijom i lokalnim partnerima na tome da klijentima obezbede odgovarajuću finansijsku pismenost i savete, poslovnu obuku, radionice i mentorstvo. 

 

O Evropskom investicionom fondu (EIF)

Evropski  investicioni fond (EIF) je deo Grupe Evropske investicione banke. Ključna misija EIF je pružanje podrške evropskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) kroz omogućavanje pristupa finansiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital i kapital za rast, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su konkretno usmereni na ovaj tržišni segment. Kroz ovu ulogu, EIF doprinosi ostvarenju ciljeva EU kroz podršku inovacijama, razvoju istraživanja, preduzetništva, rasta i zapošljavanja.

 

Više informacija o podršci EU mikrofinansiranju i socijalnom preduzetništvu možete naći ispod:

 

O Programu za zapošljavanje i socijalnu inovaciju (EaSI)

Program Evropske komisije za zapošljavanje i socijalnu inovaciju (EaSI) usmeren je na podršku ostvarenju cilja EU u postizanju visokog nivoa zaposlenosti, odgovarajuće društvene zaštite, borbe protiv društvene isključenosti i siromaštva i poboljšanja uslova rada. Šema garancija EaSI pokrenuta je juna 2015, godine, finansirana od strane Evropske komisije, a njom upravlja Evropski investicioni fond (EIF). 

 

Program obezbeđuje podršku putem finansijskih posrednika koji nude mikro kredite preduzetnicima ili finansiranje socijalnim preduzećima. Cilj je povećanje pristupa mikrofinansiranju za ranjive grupe koje žele da započnu ili razviju svoje poslovanje i mikro preduzeća, putem kredita u iznosu do 25.000 evra. Pored toga, Evropska komisija po prvi put pomaže socijalnim preduzećima putem investicija u iznosu do 500.000 evra. Podrška mikrofinansiranju i socijalnom preduzetništvu se trenutno sprovodi putem garancije EaSI programa, kojom se finansijskim posrednicima omogućava da dosegnu do mikro preduzetnika i socijalnih preduzeća koja na drugi način ne bi bila u mogućnosti da dobiju pristup finansiranju usled značajnog rizika.

 

Evropska komisija dodatno jača socijalnu dimenziju Evropskog fonda za strateške investicije (EFSI) i za mikrofinansiranje i za socijalno preduzetništvo. Očekuje se povećanje ukupnog iznosa podrške ovim oblastima (sa 193 miliona u okviru EaSI programa) na približno jednu milijardu evra, i mobilisanje dodatnih investicija u iznosu od oko tri milijarde evra.

 [1] Izvor: Statistike Eurostata iz 2014; zasnovano na kalkulacijama Erste Grupe
[2] Ibid.
[3] Izvor: Ministarstvo privrede Republike Srbije, Godišnji izveštaj o malim i srednjim preduzećima, 2015.
[4]  Izvor: Republički zavod za statistiku

 

right
left
top
bottom