Potpisan prvi ugovor o finansiranju izgradnje vetroparka u Srbiji

Erste Banka i kompanija Vetropark Kula potpisale ugovor o finansiranju vetroparka u okolini Kule u iznosu od 11,7 miliona evra

 

Erste Bank a.d. Novi Sad i Vetropark Kula a.d., čiji je osnivač italijansko-srpska kompanija MK Fintel Wind, potpisale su ugovor o finansiranju izgradnje vetroparka u okolini Kule. U pitanju je kredit ukupnog iznosa 11,7 miliona EUR, od čega je 9,65 miliona sa rokom otplate 12 godina, a ostatak  je namenjen finansiranju PDV-a.

Radovi na izgradnji Vetroparka Kula počeće tokom leta. Instalisana snaga ovog vetroparka biće 9.9 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 25 GWh (gigavat časova). Park će se sastojati od tri vetrenjače  pojedinačne  snage  od  po 3,3 MW.

Realizovanje projekata koji koriste obnovljive izvore energije podrazumeva veoma kompleksne aktivnosti i za nosioca projekta i za finansijera, posebno kada su u pitanju vetroparkovi. Ponosni smo što je prvi kredit za izgradnju vetroparka u Srbiji odobren upravo od strane Erste Banke. Sa kompanijom MK Fintel Wind razmatramo finansiranje izgradnje i dodatnih vetroparkova“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Banke.

Erste Banka je do sada sa blizu 35 miliona evra finansirala projekte koji koriste obnovljive izvore energije. Reč je o 17 mini hidroelektrana, dva biogasna postrojenja, solarnim elektranama, kao i drugim projektima. Od pomenutih 17 mini hidroelektrana, tokom prethodnog perioda već je deset počelo da proizvodi električnu energiju. Nakon realizacije kredita namenjenog izgradnji Vetroparka Kula, ukupan iznos finansiranja projekata u oblasti obnovljivih izvora energije od strane Erste Banke biće preko 46 miliona EUR.

Osnovna delatnost kompanije MK Fintel Wind je proizvodnja „zelene“ električne energije, a pored toga, kompanija radi i na povećanju ukupnog energetskog kapaciteta u Banatu, Vojvodini i  Podunavlju i ima u planu investicije u vetroenergiju u Srbiji i regionu.