Program olakšica za klijente Erste Banke iz ugroženih područja

Erste Banka je definisala program olakšica u otplati kredita za klijente banke iz područja ugroženih poplavama i klijente koji su zaposleni kod poslodavca koji je zbog nedavnih elementarnih nepogoda obustavio proizvodnju ili poslovnu aktivnost.

Krediti

Klijentima Erste Banke sa ugroženih područja biće odobren šestomesečni moratorijum na otplatu kredita, tokom kojeg klijent neće plaćati ni glavnicu ni kamatu, niti će se kamata tokom tog perioda obračunavati. Moratorijum će se primenjivati na stambene, gotovinske, kredite za refinansiranje, potrošačke, auto kredite, kredite odobrene na prodajnom mestu (brze kredite), i druge kredite za stanovništvo.

Kreditne kartice

Klijentima iz ugroženih područja koji koriste kreditne kartice biće ponuđeno da dug refinansiraju gotovinskim kreditom bez naknade za odobrenje i sa šestomesečnim moratorijumom tokom kojeg se neće plaćati ni glavnica ni kamata, niti će se kamata tokom tog perioda obračunavati.

Dozvoljeno prekoračenje

Klijentima iz ugroženih područja kojima dozvoljeno prekoračenje ističe do 30.11.2014. biće odobreno novo prekoračenje, bez naknade i bez obzira na to da li će ispunjavati važeće uslove za odobrenje.

Depoziti

Klijentima sa ugroženih područja koji imaju oročene depozite u Erste Banci biće omogućeno da depozit podignu prevremeno, uz priznavanje kamate za dostignutu ročnost.

Datum početka prijema zahteva će biti objavljen na sajtu

Klijenti sa ugroženih područja će moći da zahtev za dobijanje olakšica popune i podnesu u bilo kojoj filijali Erste Banke, a tačan datum početka prijema zahteva će biti objavljen na sajtu banke. Klijenti koji ne budu u mogućnosti da dođu u neku od filijala banke, moći će da pozovu najbližu filijalu radi uspostavljanja kontakta i dogovora o narednim koracima, ili da se obrate Servisnom centru banke besplatnim pozivom sa fiksnog telefona na broj 0800-201-201. Za pozive sa mobilnog i iz inostranstva na raspolaganju je broj 060-7979-000 (po tarifama operatera).

Dalji koraci

Erste Banka planira da u narednom periodu razvije i poseban proizvod namenjen sanaciji oštećenih objekata.