Nagrađeni mladi i talentovani članovi Kluba SUPERSTE

Klub Superste dobio novih 17 članova 

  • Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam dodeljeno je Maši Davidović ('90), koja je Nacionalni koordinator za ljudska prava i mir (IFMSA-Serbia).
  • Glavna nagrada u kategoriji prirodnih nauka i tehničko tehnološke oblasti pripala je Dušanu Dimiću (‘90), koji je završio Fakultet za fizičku hemiju na Univerzitetu u Beogradu.
  • Glavna nagrada u kategoriji društvenih i humanističkih nauka pripala je Maši Mišković ('91), dobitnici Zlatne medalje “za izuzetne uspehe u učenju i sticanju znanja”.
  • Dve glavne nagrade u kategoriji umetnosti pripale su Ireni Josifoski (’96), koja od svoje pete godine svira violončelo,  i Ivanu Markoviću (’89) koji je sa samostalnim radovima i kao direktor fotografije učestovao na velikom broju festivala u Evropi.
  • Dodeljeno je još 12 nagrada na osnovu glasova javnosti.

 

Erste Banka već sedam godina zaredom nagrađuje izuzetne mlade ljude koji pomeraju granice u različitim oblastima. Izuzetna je čast i zadovoljstvo nagraditi njihova postignuća i podstaći ih da u budućnosti nastave da koračaju putem uspeha. Klub SUPERSTE je bogatiji za još jednu generaciju izvanrednih talenata na šta smo veoma ponosni“, istakla je Sonja Konakov Svirčev, portparol Kluba SUPERSTE.

 

U kategoriji prirodnih nauka i tehničko tehnološke oblasti,  još četiri nagrade po glasovima javnosti  dodeljene su Ani Stanojević (’90), Stefanu Hačko (’93), Miljanu Dašiću (’90) i Vladimiru Petroviću (’91). U kategoriji društvenih i humanističkih nauka glasovima javnosti nagrađeni su Dušan Jovčić (’92), Nadežda Tonić (’88), Rada Mašić (’88) i Dragana Vasiljević (’89). Javnost je u kategoriji umetnosti izabrala i Nikolu Pekovića (’91), Dušana Sretovića (’95), Nikolu Ćirića (’92) i Strahinju Pavlovića (’96), koji su se istakli svojim radom na polju umetnosti.

Ukupan fond za nagrade iznosio je 1.500.000 dinara. Dobitnici glavnih nagrada dobili su po 200.000 dinara na Omladinskim karticama Erste Banke. Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam uključilo je i novčanu nagradu u iznosu od 100.000 dinara, dok su nagrađeni na osnovu glasova javnosti dobili po 50.000 dinara na Omladinskim karticama Erste Banke.

Ove godine na konkurs za Klub SUPERSTE pristigla je 151 važeća prijava iz skoro 60 mesta u Srbiji. Za više informacija o SUPERSTE talentovanim dobitnicima i finalistima pogledajte njihove biografije na portalu superste.net.