Informacije u vezi sa situacijom izazvanom poplavama

Sve uplate fizičkih lica na račune za pomoć Vlade Srbije, Crvenog krsta Srbije i Fonda B92 u Erste Banci se realizuju bez naplaćivanja naknade. Ovo se odnosi i na uplate u filijalama i preko servisa elektronskog i mobilnog bankarstva.

Komercijalno oglašavanje i druge promotivne aktivnosti su obustavljene.

Kao hitnu pomoć, Erste Banka je u ponedeljak 19. maja  uplatila milion dinara na račun Crvenog krsta Srbije. Pripremaju se i dodatni vidovi podrške ugroženom stanovništvu i klijentima banke iz ugroženih područja.

Erste Banka radi u punom kapacitetu, osim u Šapcu gde je radno vreme skraćeno na 9-14h radnim danima, a u subotu će filijala biti otvorena od 9 do 13h.