Još nije kraj pozitivnim predviđanjima na tržištu zlata – očekuje se da cena poraste na 1.480 USD u uslovima ekspanzivne politike centralnih banaka

  • Uprkos nedavnom padu cene zlata, očekuje se da ekspanzivne politike centralnih banaka poguraju cenu zlata naviše – dvanaestomesečna ciljna cena je na nivou od 1.480 USD
    ambijentu
  • Sentiment prema zlatu je posle kraha trenutno na niskom nivou – ipak, pozicioniranje trgovaca ukazuje na to da predstoji dostizanje minimuma iza kojeg će uslediti oporavak
  • Dugoročni argumenti u prilog zlatu ostaju na snazi – model kvantitativne evaluacije određuje dugoročnu cenu zlata na 2.230 USD
  • Zlato treba zadržati u portfoliju: njegove prednosti – visokolikvidna globalna valuta koja ima dugu istoriju uspeha a nema kreditni rizik – čine ga naročito privlačnim u trenutnom ambijentu

Uprkos trenutnom konsenzusu na tržištu da je došao kraj pozitivnim predviđanjima na tržištu zlata, prema najnovijem izveštaju Erste Grupe „Verujemo u zlato“ fundamentalni argumenti u korist zlata uverljiviji su no ikada. „Za aktuelnu finansijsku eru nije moguće izvoditi zaključke na osnovu istorijskih podataka. Nikada pre nisu se dogodili takvi ogromni eksperimenti u oblasti monetarne politike na globalnom nivou – ukoliko je ikada postojala potreba za monetarnom sigurnošću kao što su investicije u zlato, postoji danas. Očekujemo da se ovaj ambijent ekspanzivne politike centralnih banaka nastavi i da svakako dovede do povećanja cene zlata”. Hans Engel, analitičar međunarodnih vlasničkih instrumenata u Este Grupi, kaže: “Opšte uzev, očekujemo da pozitivna osnovna argumentacija u prilog zlatu dobije više pažnje u narednim kvartalima i da se cena zlata oporavi sa trenutnih nivoa. Međutim, za očekivani oporavak će biti potrebno određeno vreme.”

Uprkos nedavnom padu cene zlata, očekuje se da ekspanzivne politike centralnih banaka poguraju cenu zlata naviše – dvanaestomesečna ciljna cena je na nivou od 1.480 USD

Nasuprot 1979/1980. godini, trenutna pozitivna očekivanja na tržištu neće prestati zbog iznenadnog značajnog skoka kamatnih stopa jer su bilansi država, domaćinstava i korporacija opterećeni ogromnim dugom. U trenutnom ambijentu to bi dovelo do deflatorne depresije. Prema podacima BIS, ukupan teret duga država, domaćinstava i nefinansijskih korporacija u 18 centralnih zemalja OECD-a porastao je sa 160% BDP-a u 1980. na 340% BDP-a u 2012. godini. Da bi se suprotstavile trenutnim problemima u finansijskom sektoru, ali i u realnom sektoru, centralne banke SAD, Japana i Engleske, kao i ECB nastaviće da drže kamatne stope na niskom nivou. „Od 2008. godine bilo je preko 500 smanjenja kamatnih stopa širom sveta. Nikada pre toga nije postojao takav okvir niskih kamatnih stopa na globalnom nivou. U mnogim zemljama kamatne stope su na najnižim ikada zabeleženim nivoima. Zbog nivoa duga koji je u međuvremenu dostignut, realne kamatne stope će sigurno ostati negativne odnosno niske. Uvek je postojala jaka korelacija između negativnih realnih kamatnih stopa i cene zlata, što znači da je trenutni ambijent savršen temelj za oporavak cene zlata, ističe se u izveštaju.

Sentiment prema zlatu je posle kraha trenutno na niskom nivou – ipak, pozicioniranje trgovaca ukazuje na to da predstoji dostizanje minimuma iza kojeg će uslediti oporavak.

Tokom nedavnog kraha, tržište je još jednom dokazalo da ima tendenciju da maksimalno poveća muku. Kaskadni pad cena koji je započeo sredinom aprila imao je standardnu devijaciju od preko 5. Budući da je obim trgovanja bio izuzetno visok, rasprodaja je ispunila sve uslove za „panic low” (panično nisku vrednost). Činjenica da je do sada sentiment dostigao najnegativniji nivo od početka pozitivnih očekivanja na tržištu daje analitičarima razloge da imaju definitivno pozitivna očekivanja na dugi rok. Indikatori sentimenta pokazuju da je cena zlata veoma daleko od preterane euforije. Prema publikaciji Hulbert Financial Digest, izdvajanje sredstava koje preporučuju autori biltena o zlatu nedavno je bilo na minus 44%, što je najniža vrednost svih vremena.

Izveštaj o angažovanim sredstvima trgovaca (CoT) trenutno pokazuje – iz suprotne perspektive – jasno pozitivnu situaciju. On potvrđuje da je tokom poslednjih nekoliko meseci iz sektora istisnut veliki deo špekulacija. Izgleda da je većina investitora koji su očekivali porast cene „digla ruke“. Prema izveštaju, “najveći i najobavešteniji trgovci s najdubljim džepovima pozicionirali su se na više cene zlata. S druge strane, činjenica da su špekulanti značajno smanjili svoje duge pozicije ukazuje na privlačnu kontracikličnu ulaznu tačku. Trenutni podaci o pozicioniranju na tržištu fjučersa recept su za izrazit oporavak“. Od najvišeg nivoa svih vremena iz avgusta 2011. godine, cena zlata se nalazi u dugoročnoj fazi konsolidacije, slično „korekciji sredinom ciklusa“ iz 1974-1976. godine. Kao rezultat izuzetno negativnog sentimenta i jasno pozitivnih implikacija CoT izveštaja, analitičari pretpostavljaju da će se uskoro dostići najniža vrednost. Iz sezonske perspektive, ne treba očekivati veliku dinamiku pre avgusta.

Dugoročno poređenje između zlata i drugih klasa sredstava nesumnjivo daje pozitivnu sliku. I u odnosu na monetarne agregate i u odnosu na akcije i obveznice, zlato je i dalje ispod dugoročnih prosečnih vrednosti. U odnosu na „realna sredstva“ neki pokazatelji su iznad proseka, ali nisu na ekstremnim nivoima.

Dugoročni argumenti u prilog zlatu ostaju na snazi – model kvantitativne evaluacije određuje dugoročnu cenu zlata na 2.230 USD

U ovom izveštaju po prvi put je izvršena kvantitativna evaluaciju zlata. Uz pomoć modela uzeli su u obzir širok spektar različitih scenarija u pogledu buduće monetarne politike SAD i njenih efekata na cenu zlata. Čak i ako se u model unesu male verovatnoće dešavanja ekstremnih scenarija, taj model opravdava znatnu premiju za rizik. Na osnovu ove parametrizacije kao rezultat je dobijena ciljna cena zlata od 2.230 USD.

Zlato treba zadržati u portfoliju: njegove prednosti – visokolikvidna globalna valuta koja ima dugu istoriju uspeha, a nema kreditni rizik – čine ga naročito privlačnim u trenutnom ambijentu

Izveštaj Erste Grupe ističe da zlato treba i dalje da bude sastavni deo portfolija investicija. Zlato je jedino likvidno investiciono sredstvo koje ne podrazumeva ni odgovornost ni poverilački odnos. To je jedino međunarodno sredstvo plaćanja koje je nezavisno od država i preživelo je sve ratove i državne bankrote. Njegova monetarna važnost, koja se uspostavila i iskazala tokom poslednjih nekoliko vekova, nanovo se otkriva. Zlato je vekovima bilo simbol postojanih vrednosti, nezavisnosti i stabilnosti. Odgovor na pitanje da li zlato postaje skuplje ili opada kupovna moć papirnih valuta zavisi od ličnog stava.

Na kraju 2012. godine vrednost globalnih sredstava iznosila je 223 biliona USD. Udeo zlata u koje se može ulagati trenutno iznosi 1,1 bilion USD, odnosno samo 0,5%. „Verujemo da će se taj udeo u budućnosti znatno povećati jer poznate karakteristike zlata – globalna valuta koja ima dugu istoriju, nema kreditni rizik niti rizik druge strane, koja je visokolikvidna i kojom se trguje na globalnom nivou, i kod koje dolazi do veoma malog pada vrednosti zbog proizvodnje u rudnicima – posebno su poželjne u trenutnom ambijentu“, zaključuje Engel.

Izveštaj pripremio Robert Stoferle, savetnik i analitičar za zlato, za potrebe Erste Grupe