Tržišta i akcije CIE - dno dotaknuto, kretanje ka oporavku

 

  • Trenutna pometnja u vezi sa očekivanim povlačenjem Američkih federalnih rezervi (Fed) iz kupovine hartija od vrednosti ima preteran uticaj na prinose i tržišta kapitala u CIE – bez uticaja na privrede zemalja, osim kratkoročne volatilnosti na tržištima kapitala
  • Makroekonomska slika CIE – neke zemlje u regionu – Mađarska i Rumunija – beleže rast
  • Ekonomski sentiment za region CIE: pad indikatora ZEW/Erste zbog Turske, „Ifo Business clock“ se popravlja
  • Alokacija po zemljama: umereno pozitivna za Austriju i CIE; oprezno optimistična za JIE (posebno za Srbiju); kratkoročna alokacija za Tursku i Poljsku
  • 10 najboljih kompanija po našem izboru: poljska BZ WBK, turska Halkbank i austrijski OMV su novi na listi

Vesti o potencijalnom smanjenju likvidnosti su dovele do korekcije, a činilo se da se i evropska tržišta u razvoju suviše vode likvidnošću kao tehničkim faktorom. „Imajući u vidu da smo skloni vidimo svaku vrstu pooštravanja kao signal da se sprema fundamentalno poboljšanje, proces detoksikacije bi mogao biti bolan neko vreme, ali bi s vremenom trebalo da se na sceni pojavi neophodna fundamentalna podrška za tržišne prognoze. Takođe, očekujemo da se Fed ponaša obazrivo, pošto oporavak SAD deluje nestabilno. Čini nam se da su brze reakcije na evropskim tržištima u razvoju preterane, kako u pogledu prinosa, tako u pogledu tržišta kapitala“, kaže Henning Esskuchen, rukovodilac Odeljenja za istraživanje vlasničkih instrumenata u CIE u Erste Grupi u njegovom nedavno objavljenom izveštaju o Strategiji tržišta kapitala u CIE. „U pozitivnom scenariju, moguće je da smo na putu ka normalizaciji, uz umeren rast, obuzdanu inflaciju i donekle ekspanzivnu monetarnu politiku. Ipak, tržišta su za sada još uvek krhka. Pouzdani fundamentalni izgledi koji bi tržištima mogli pružiti stabilniju podršku se još uvek ne naziru, ali konsenzus bi konačno trebalo da počne da odslikava poboljšane makro indikatore“.

Makroekonomska slika CIE – neke zemlje u regionu – Mađarska i Rumunija – beleže rast

„Uprkos nepovoljnim izgledima za evrozonu, neke zemlje CIE beleže rast. Mađarska i Rumunija, prve dve zemlje koje su započele sa snažnom konsolidacijom 2009. godine i prve koje su uspešno završile proceduru pri prekomernom deficitu ove godine, mogu da predahnu“, predviđa Esskuchen. „Osim kratkoročnog uticaja na volatilnost, ne očekujemo da će odluka Feda imati uticaja na privrede u CIE, s obzirom na to da su se njihove potrebe za eksternim finansiranjem značajno smanjile“. Mađarska je i dalje nezaštićena u slučaju veće rasprodaje hartija od vrednosti, s obzirom na to da ima jedan od najvećih obima portfolio investicija u regionu (oko 50% BDP-a u odnosu na prosečnih 23% BDP-a u zemljama CIE).

 

Projekcije za pojedinačna tržišta CIE:

  1. BDP Češke Republike bi trebalo da ima delimične koristi od obnove nakon majskih poplava, ali s obzirom na to da ovogodišnja šteta iznosi samo četvrtinu štete iz 2002. godine, kvartalne stope rasta neće biti dovoljno snažne da osiguraju pozitivnu godišnju stopu u 2013. godini.
  2. Rast BDP-a od 1.8% u Rumuniji 2013. godine, sa potencijalom za 2.2% u odnosu na prethodnu godinu u slučaju dobre poljoprivredne sezone (što se čini verovatnim).
  3. Privreda Poljske, koja je bila najotpornija privreda CIE tokom krize, i dalje se usporava.
  4. Privreda Hrvatske bi trebalo da počne da se oporavlja od 2014. godine, uglavnom zahvaljujući postepenom oporavku investicija i izvoza.
  5. Predviđa se da će privreda Turske ostvariti rast od 3.6% u 2013. godini.

 

 

 

Ekonomski sentiment za region CIE: pad indikatora ZEW/Erste zbog Turske, „Ifo Business clock“ se popravlja

Najnoviji ZEW/Erste indikator sentimenta za CIE[1] je zabeležio pad, najviše zbog protesta u Turskoj. Međutim, evrozona pokazuje znake oporavka i, s obzirom na to da je izvoz trenutno najneposredniji generator rasta privreda CIE, trebalo bi da je moguće dati obazrivo pozitivne projekcije.

 

Prikaz poslovnog ciklusa instituta Ifo, „Ifo Business Clock“, daje nadu da je CIE konačno napustila stanje neopredeljenog lebdenja u zoni recesije poslednjih kvartala i konačno čini mnogo direktniji iskorak u pravcu rasta. „Ono što je dobro je što je CIE, uprkos svom odlučnom kretanju u pravom smeru, daleko iza drugih tržišta u povoju u svetu, što bi trebalo da znači dobre relativne izglede za berze“, zaključuje Esskuchen.

 

 

 

Alokacija po zemljama: umereno pozitivna za Austriju i CIE; oprezno na strani JIE (posebno za Srbiju); kratkoročna alokacija za Tursku i Poljsku

Iako će svaka vest o promeni monetarne politike i likvidnosti očigledno imati veliki uticaj na svako pojedinačno tržište u regionu, mi očekujemo da se trgovanje na tržištima kreće pomalo bez pravca. Turska bi pogotovo trebalo da bude najranjivije tržište, dok Poljska ima svoj dodatni teret promena privatnog penzionog sistema. S obzirom na to da su tržišta pod uticajem vesti o Fedu i drugim dešavanjima, može se pretpostaviti da je duži period normalizacije tek započeo. Rast će biti umeren, ali dobro je to što postoje naznake oporavka po indikatorima koji gledaju u budućnost. Nismo baš sasvim odlučili da li ovo želimo da nazovemo ekonomijom zlatne sredine. U svakom slučaju, alokacija za ovaj kvartal će verovatno zahtevati taktičniji pristup, pogotovo kada je u pitanju Turska“, objašnjava Esskuchen.

Austrija – stabilno neutralno do overweight

Moguće je da je nedavna blaga nestabilnost bankarskog sektora, koji ima dominantan udeo u lokalnom indeksu, gurnula tržište u veći pad nego što zaslužuje. U skladu s tim, rekli bismo da je valuacija austrijskog tržišta preterano potonula zbog eksternih faktora. Takođe, pozicioniranje ovog tržišta između razvijenih i tržišta u nastajanju bi moglo da mu pomogne da povrati svoju raniju snagu. Poboljšavamo neutralni model u pravcu neutralnog do overweight (kupovina).

 

CIE – umereni overweight

Češka Republika je bila jedino tržište sa primetnim rastom premije rizika vlasničkih instrumenata, koje je ponudilo smanjenje cena na nove minimume. Otud, ponovo bismo smatrali prvorazredne akcije (blue chip) interestantnim i opet počeli da gledamo sa odobravanjem na ČEZ i Komercni Banku. Telefonica više nije na našoj listi kompanija od kojih se očekuju slabiji rezultati na tržištu, s obzirom na jak prinos od dividendi. Mađarska je ponovo negativno iznenadila uvevši dodatne sektorske poreze. Međutim, ovog puta je taj potez verovatno povučen ne bi li se država pripremila za dodatnu potrošnju nakon prestanka procedure pri prekomernom deficitu. Javna potrošnja bi mogla da postane vidljiva već u septembru, u sklopu priprema za izbore sledeće godine. Iako priznajemo da ova procena još uvek ima karakter opklade, stojimo pri rezultatu modela i dajemo preporuku umereni overweight (kupovina).

 

Poljska – neutralno (negativno viđenje), pomno pratiti

Kao jedno od najlikvidnijih tržišta u regionu, Poljska bi trebalo da je pretrpela najveće posledice nedavne korekcije izazvane zabrinutošću u vezi sa likvidnošću. Ipak, moguće je da je upijanje tog šoka nedugo zatim bilo okidač za brze pomake nagore, mada će trenutna debata o domaćim penzionim fondovima vrlo verovatno doprineti održavanju negativnih trendova na tržištu. Ne očekujemo konačnu odluku pre septembra ili čak oktobra. U skladu s tim, neizvesnost će prevladavati, te zarad konzervativnog pristupa, dodajemo određeno underweight (prodaja) viđenje neutralnoj poziciji. Što se pak izbora akcija tiče, lovci na dobre prilike bi možda mogli da uzmu u obzir BZWBK, kao i da prate kompaniju Bogdanka i KGHM, koje su ispod PLN 100 po akciji, i Lotos ili PKN, koji su ispod PLN 30 i 40 po akciji.

 

Rumunija i Bugarska – umereni overweight

Rumunija bi trebalo da je među privredama sa najjačim rastom u regionu, pri čemu je valuacija više nego privlačna a izgledi rasta potvrđuju solidnu poziciju. Moguće je da bi najavljene privatizacije mogle da konačno doprinesu rešavanju problema likvidnosti. Već treći kvartal za redom, likvidnost predstavlja problem, zbog čega smo i dalje skloni da damo ocenu umereni overweight za one koji nemaju problem sa malim količinama.

 

Rusija – neutralno

Dokle god je prisutna zabrinutost u vezi sa dezinflacijom i likvidnošću, skloni smo da vidimo manju podršku za ovo tržište uopšte uzev. Ono što je fundamentalno je da je rast i dalje odsutan. I dalje se za rusko tržište može reći da je alternativa turskom. U najboljem slučaju, neutralno, sa vetom na rezultat modela.

 

JIE – stabilno neutralno

Ako izuzmemo Hrvatsku, ipak i dalje oprezno favorizujemo JIE, što u ovom slučaju znači Srbiju. Srbija bi mogla da sledi hrvatski put pristupanja EU, koji joj je sada otvoren. Likvidnost je u vezi sa srpskim tržištem još veći argument nego u vezi sa hrvatskim, stoga je naš rejting malo oprezniji i unekoliko umanjuje rezultat rasta prema našem modelu.

 

Turska – stabilno neutralno

Činjenica da će Turska biti vrlo izložena promenama likvidnosti bi trebalo da spreči preterani rast ovog tržišta u odnosu na prethodne vrednosti. Možemo lako da zamislimo da BIST-100 nudi atraktivne dobiti iz trgovanja, u zavisnosti od razvoja događaja i kontinuiranog praćenja situacije. Prema tome, zadržavamo pravo da se opet više taktički ophodimo prema turskom tržištu, kao što smo i u prošlosti činili. Ipak, sve u svemu, verujemo da bi ekonomija Turske mogla da pregura sve nevolje u vezi sa prinosom/likvidnošću bolje nego što većina misli, te ostajemo zagovarači ovog tržišta u dugoročnijoj perspektivi. Neutralno, sa fokusom na kratkoročne dobiti iz trgovanja.

 

 

 

10 najboljih kompanija po našem izboru

Uprkos tome što je rizik sniženja naročito prisutan za Tursku i Poljsku, ovog puta smo uključili Halkbank i BZ WBK u 10 najboljih kompanija po našem izboru, umesto Bank Pekao i PKO BP“, objašnjava Esskuchen. „Takođe, OMV se konačno našao na listi top 10 (umesto Turk Telecom), nakon što je duže vreme imao preporuku overweight“. Zbog znatno niže cene akcija, Telefonica je izbačena sa liste kompanija za koje se očekuju slabiji rezultati na tržištu, dok je LPP zauzeo njeno mesto. Alarko Hldg, Fondul Proprietatea i Immofinanz ostaju među top 10 kompanija, kao i Egis i Krka, KTC i Migros. Trio za koji se očekuju niže performanse je upotpunjen kompanijama Lotos Group i Wienerberger.