Otvoren Opšti konkurs za donacije i sponzorstva Erste Banke za 2014. godinu

 

  • Kroz različite programe za 7 godina podržano 500 projekata sa 2,2 miliona evra
  • Rok za prijavljivanje za 2014. godinu je 1. novembar 2013
  • Projekte mogu da prijave organizacije civilnog društva, institucije i neformalne grupe

 

Nastavljajući da sprovodi transparentnu poslovnu politiku, Erste Banka i ove godine otvara Opšti godišnji konkurs za dodelu donacija i sponzorstava. Zaključno sa krajem 2012. godine, kroz različite programe – od kojih je opšti godišnji konkurs najobimniji, Erste Banka je podržala oko 500 projekata, sa približno 2,2 miliona evra, ne računajući sponzorstva u sportu. Ovogodišnji konkurs je otvoren do 1. novembra, a projekte mogu da prijave sve registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi, fondacije i sl), kao i neformalne grupe i institucije.

Cilj Erste Banke je da pomogne:

  • negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;
  • unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;
  • socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;
  • očuvanje životne sredine;
  • evropske integracije.

Za razliku od programa kulturne decentralizacije Centrifuga i podrške mladim talentima Klub Superste, koji se bave specifičnim društvenim temama, ovim konkursom Banka otvara vrata najrazličitijim organizacijama da zatraže finansijsku podršku za realizaciju svojih inicijativa”, objašnjava Andrea Brbaklić, izvršna direktorka u Erste Banci.

Prioritet će dobiti organizacije koje dolaze iz mesta u kojima Erste Banka ima filijale. Prijave iz drugih mesta, pod uslovom da se projekat realizuje u mestu gde se nalazi filijala Banke, takođe će biti uzete u razmatranje. Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 500 hiljada dinara, a pojedinačnog sponzorstva milion dinara.

Detaljna uputstva i formulari za prijavljivanje nalaze se u sekciji Društveno odgovorno poslovanje na internet stranicama Erste Banke.

Na prošlogodišnji konkurs je prijavljeno preko 500 projekata i inicijativa iz više od 40 gradova Srbije, od kojih je Erste Banka kroz Opšti program sponzorstava i donacija za 2013. podržala 70 sa preko 18 miliona dinara.