Opšti konkurs za donacije i sponzorstva otvoren do 1.novembra

Projekte mogu da prijave organizacije civilnog društva, institucije i neformalne grupe; više informacija na sajtu www.erstebank.rs 

  • Kroz različite programe za 7 godina Erste Banka podržala 500 projekata sa 2,2 miliona evra
  • Rok za prijavljivanje ističe 1. novembra

 

Ovogodišnji opšti godišnji konkurs za dodelu donacija i sponzorstava, koji je Erste Banka objavila 2. septembra, zatvara se 1. novembra. Na konkurs mogu da se prijave sve registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi, fondacije i sl), kao i neformalne grupe i institucije. Sprovodeći svoju transparentnu poslovnu politiku, Erste Banka je zaključno sa krajem 2012. godine kroz opšti godišnji konkurs i druge programe podržala oko 500 projekata, sa približno 2,2 miliona evra, ne računajući sponzorstva u sportu. Cilj Erste Banke je da pomogne:

  • negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;
  • unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;
  • socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;
  • očuvanje životne sredine;
  • evropske integracije.

Za razliku od programa kulturne decentralizacije Centrifuga i podrške mladim talentima Klub Superste, koji se bave specifičnim društvenim temama, ovim konkursom Banka otvara vrata najrazličitijim organizacijama da zatraže finansijsku podršku za realizaciju svojih inicijativa”, objašnjava Andrea Brbaklić, izvršna direktorka u Erste Banci.

Biće razmatrani projekti koji se realizuju u mestima u kojima Banka posluje bez obzira da li su same organizacije registrovane u mestu u kom Banka posluje ili nisu. Maksimalni iznos pojedinačne donacije je 500 hiljada dinara, a pojedinačnog sponzorstva milion dinara.

Detaljna uputstva i formulari za prijavljivanje nalaze se u sekciji „O nama - Društveno odgovorno poslovanje“ na internet stranici www.erstebank.rs.

Na prošlogodišnji konkurs je prijavljeno preko 500 projekata i inicijativa iz više od 40 gradova Srbije, od kojih je Erste Banka kroz Opšti program sponzorstava i donacija za 2013. podržala 70 sa preko 18 miliona dinara.

 

            Kontakti za detaljnije informacije:

Sektor komunikacija Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, tel: 011/201-5012,

Vladimir Todorović, mob: 060/874-74-99, e-mail: vladimir.todorovic@erstebank.rs