Mesta u srcu - Nagrađeni

Balkanski fond za lokalne inicijative, Erste Banka i TACSO

raspisuju konkurs za dodelu nagrade najpozitivnijem projektu građanske inicijative i najboljem lokalnom partnerstvu za 2012. godinu

 

Mesta u srcu

 

Nagrada Mesta u srcu dodeljuje se sedmi put i namenjena je organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama građana/ki koje su u 2012. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.

I ove godine, uz podršku i u saradnji sa TACSO Srbija - EU kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva biće dodeljena nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.

Nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja održivih partnerstva između civilnog i javnog i privatnog sektora.

Na konkurs se za obe kategorije mogu prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana/ki ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 

  1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovan u 2012. godini
  2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
  3. Bavi se problemom koji je relevantan za lokalnu zajednicu i zajednički je za veći broj ljudi u zajednici
  4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
  5. Uključuje građanke i građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
  6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (poslovni sektor, lokalnu vlast ili institucije)

 

Za nagradu za najbolje lokalno partnerstvo dodatan kriterijum:

  1. Razvija partnerstvo sa javnim i/ili privatnim/poslovnim sektorom.

 

Konkurs je otvoren do četvrtka, 6. juna 2013. godine, a prijavu za konkurs možete preuzeti na stranicama:

www.bcif.org/site/pages/mesta-u-srcu/obrasci.php

http://www.tacso.org/news/training-opp/default.aspx?id=9212&langTag=sr-SP-Latn

Izbornu komisiju čine istaknuti predstavnici civilnog društva, državnih institucija i poslovnog sektora.

Prijave slati na elektronsku adresu: mestausrcu@bcif.org, ili na fax: 011/3288-723.

Na svečanosti u julu 2013. godine, pobednicima će biti uručene nagrade.

Više informacija kao i spisak ranijih dobitnika za najbolju lokalnu inicijativu i najbolje partnerstvo možete pronaći na zvaničnom sajtu: www.bcif.org/site/pages/mesta-u-srcu  

 

Konktak osoba ispred BCIF-a:

Tanja Bjelanović

Tel/fax: (011) 328 8723 (4 linije) | mob: 069 202 40 69 | @: tanja@bcif.org