Erste Banka nudi gotovinske dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate

14.02.2013.

Erste Banka će tokom promotivnog perioda koji počinje 15. februara klijentima koji to žele odobravati gotovinske kredite i kredite za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate. Maksimalni rok na koji ovi krediti mogu da budu odobreni iznosi 84 meseca.

Klijenti će moći da biraju između kamatne stope vezane za tromesečnu vrednost Belibora i kamatne stope koja će biti ista sve vreme otplate. Prednost fiksne kamatne stope je potpuna predvidljivost mesečne obaveze, odnosno fiksna rata. Prednost kamatne stope vezane za Belibor jeste njena trenutna niža vrednost i mogućnost daljeg sniženja ukoliko vrednost Belibora bude opadala.

U obe varijante klijenti mogu da izborom dodatnih proizvoda koje bi uzeli uz kredit utiču na sniženje kamatne stope. Dodatni proizvodi koji to omogućavaju su kreditna kartica, dozvoljeni minus, elektronsko bankarstvo i sms servis.

Takođe, kredit za refinansiranje će tokom promotivnog perioda biti odobravan bez naplaćivanja naknade.

Sa kreditnim savetnicima u filijalama Erste Banke klijenti mogu da razmotre koji vid kamatne stope im više odgovara. Informativne ponude klijenti mogu da dobiju i od Info centra Erste Banke.

Dinarski kredit za refinansiranje (vezan za Belibor)

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranje-
Iznos kredita300.000 RSD
Depozit-
Period otplate84
Mesečni anuitet6.788,88 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom570.265,92 RSD
NKS ( na godišnjem nivou )8,95% + 3M Belibor*
EKS (na godišnjem nivou)23,57%**
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva4.500,00 RSD
Menica50,00 RSD
Kreditni biro246,00 RSD

 

Dinarski gotovinski kredit (vezan za Belibor)

Vrsta kreditaGotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranje-
Iznos kredita200.000 RSD
Depozit-
Period otplate72
Mesečni anuitet4.989,67 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom359.256,24 RSD
NKS ( na godišnjem nivou )9,95% + 3M Belibor*
EKS (na godišnjem nivou)25,47%**
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva5.000 RSD
Menica50,00 RSD
Kreditni biro246,00 RSD

*vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine iznosi 11,75%

** vrednost EKS na dan 31.01.2013.

Dinarski kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatom

Vrsta kreditaKredit za refinansiranje u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranje-
Iznos kredita300.000 RSD
Depozit-
Period otplate84
Mesečni anuitet7.204,79 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom605.202,36 RSD
NKS ( na godišnjem nivou )  FIKSNA22,95%
EKS (na godišnjem nivou)25,58%*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva0 RSD
Menica50,00 RSD
Kreditni biro246,00 RSD

* vrednost EKS na dan 13.02.2013.

 

Dinarski gotovinski kredit sa fiksnom kamatom

Vrsta kreditaGotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranje-
Iznos kredita200.000 RSD
Depozit-
Period otplate84
Mesečni anuitet4.928,84 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom414.022,56 RSD
NKS ( na godišnjem nivou )  FIKSNA23,95%
EKS (na godišnjem nivou)28,08%*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva5.000 RSD
Menica50,00 RSD
Kreditni biro246,00 RSD

* vrednost EKS na dan 13.02.2013.