Erste Grupa otplatila celokupan participativni kapital

Danas je Erste Group Bank AG u potpunosti otplatila participativni kapital emitovan 2009. godine u iznosu od 1,76 milijardi EUR, od čega je Republika Austrija bila upisala 1,22 milijarde EUR, a privatni investitori 540 miliona EUR.

Od 2009. do 2012. godine, Republika Austrija je od Erste Grupe primala godišnje isplate dividende u vrednosti od 98 miliona EUR, a privatni investitori su primali 43 miliona EUR. Sve zajedno, uključujući i proporcionalnu dividendu za 2013. godinu koja će biti isplaćena u junu 2014. godine kada skupština akcionara usvoji odgovarajuću odluku, Republika Austrija će primiti ukupno 448 miliona EUR, a privatni investitori ukupno 198 miliona EUR.

„Izražavamo veliko poštovanje prema saveznoj vladi Austrije koja je pre pet godina brzo reagovala, a želeli bismo i da se zahvalimo austrijskim poreskim obveznicima i privatnim investitorima koji su nepokolebljivo verovali u nas“, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe. „Dividenda od 8% bila je zaista dobar posao za sve investitore i poreske obveznike“.

Participativni kapital je emitovan 2009. godine da bi se Erste Grupi omogućilo da ostane snažan partner svojim klijentima čak i u vreme ekonomske krize. U međuvremenu, Erste Grupa je znatno osnažila svoju kapitalnu bazu i već ispunjava sve regulatorne zahteve.