Informacije o Erste Grupi

Osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji (Erste oesterreichische Spar-Casse), Erste Bank je danas jedna od najvećih kompanija za pružanje finansijskih usluga u srednjoj i istočnoj Evropi, ako se kao merilo uzme broj klijenata i bilansna suma. Broj klijenata Erste Banke je porastao sa 600.000 na 16,6 miliona tokom nešto više od deset godina, kroz rast u Austriji i širenjem u srednjoj i istočnoj Evropi, u kojoj je do sada preuzela 10 banaka.

Strateški ciljevi

1. Poslovno usmerenje: bankarski poslovi sa stanovništvom. Erste Bank opslužuje 16,6 miliona građana u sedam zemalja.

2. Geografsko usmerenje: srednja i istočna Evropa. Matično tržište Erste Banke obuhvata region od gotovo 120 miliona stanovnika. Uspostavljanje sistema unakrsnih garancija u Austriji čini osnovu za široku saradnju sa štedionicama.