EU Kancelarija

Erste Bank Grupa je kreirala jedinstveni koncept EU kancelarija sa ciljem da svojim klijentima na jednom mestu pruži kompletnu uslugu, od informisanja do pripreme projektne dokumentacije prilikom kandidovanja projekata za finasiranje iz fondova Evropske unije.

Strategija Erste Banke bazirana je na ogromnom iskustvu u ovoj oblasti koju je Banka sticala od 1995/96. godine. EU kancelarija u Beču zadužena je za savetodavnu podršku i koordinaciju lokalnih kancelarija u Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Rumuniji i u Srbiji. Podrška klijentima, osim informisanja o subvencijama iz fondova EU, podrazumeva između ostalog i obezbeđivanje kontakata za državne organe, poslovna udruženja i centralne banke, posebne usluge za mala i srednja preduzeća, uključujući i organizovanje seminara, pristup internet bazi podataka i slično.