imageOtvaranje računa

Ako ste odlučili da osnujete preduzeće, dođite u bilo koju filijalu Erste banke da biste brzo i jednostavno uplatili osnivački ulog. Pored novca za osnivački ulog, potrebno je da ponesete i akt o osnivanju i ličnu kartu osnivača.

Odmah ćete dobiti potvrdu o uplaćenom osnivačkom ulogu.

Ukoliko želite da otvorite poslovni račun za vaše preduzeće, odaberite oblik organizovanja pravnog lica kako biste dobili odgovarajuću listu neophodne dokumentacije. 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije potražite kod Agencije za osiguranje depozita