VISA Business Electron kartica

VISA Business Electron kartica je međunarodna kartica vezana uz dinarski transakcioni račun pravnog lica.Može se koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u okviru definisanih limita na svim prodajnim mestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut VISA electron znak. Za transakcije u inostranstvu Banka će izvršiti konverziju u dinare po prodajnom kursu Banke i u dinarima teretiti tekući račun pravnog lica. VISA Business Electron kartica pojednostavljuje plaćanje svakodnevnih troškova. Njome brzo i lako možete plaćati troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara, itd.

 

Osnovne karakteristike VISA Business Electron kartice:

  • Debitna platna kartica
  • Rok važenja kartice 2 godine

 

Pogodnosti VISA Business Electron kartice:

  • Međunarodna platna kartica
  • Čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
  • Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24 časa, 7 dana u nedelji
  • Promena PIN na bankomatima Erste Bank
  • Broj korisnika kartice je neograničen

Uz sve navedeno možete koristiti i sledeće dodatne pogodnosti:

  • Dostavu izvoda o transakcijama i stanju računa na adresu preduzeća
  • Upit u stanje na bankomatu
  • Uvid u stanje i promet putem NetBankinga

Kako postati korisnik

Uslov za dobijanje VISA Business Electron kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.

Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business Electron kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
Karticu možete preuzeti kod stručnog saradnika kod kojeg ste podneli Zahtev za izdavanje.