Investiciono bankarstvo

Direkcija investicionog bankarstva u EBS je jedno od vodećih savetnika u regionu u oblasti spajanja, akvizicije i drugih investicionih strateških pitanja. Naše savetodavne M&A usluge razlikuju uključenost višeg bankara, sektorsku stručnost i regionalno dostignuće.

Redovno smo uključeni u kompleksne transakcije i transakcije koje definišu privredu, često one prekogranične.

Naša stručna oblast:

Evaluacija potencijalnih targeta ili partnera u spajanju uključujući finansijske i strateške alternative. Nudimo savetovanje u vezi sa strategijom, tajmingom, strukturom, finansiranjem, definisanjem cena i pomažemo prilikom pregovora i ugovaranja transakcija.

Savetovanje za prodaju i aukcije kako u strateškim tako i u situacijama restrukturiranja. Takođe pružamo savete o finansijskim i strateškim alternativama prodaji, poput rekapitalizacije, osnivanja novih kompanija prodajom ili distribucijom novih akcija, osnivanja nove male kompanije od veće, osnivanja novih kompanija razdvajanjem ili praćenja zaliha.

Većina transakcija o kojima pružamo savete u toku godine su prekogranične i ponekad uključuju više od jednog zakonodavstva. U našim regionalnim kancelarijama rade lokalno zaposleni profesionalci, stručnjaci za navigaciju lokalne kulture, politike, regulatornih i poreskih pitanja.

  • Infrastruktura
  • Maloprodaja, brza potrošačka dobra
  • Poljoprivreda
  • Energija i struja
  • Telekomunikacije, mediji i tehnologija
  • Finansijske institucije
  • Finansijski sponzori
  • Privrede
  • Nekretnine
  • Papir i pakovanje

Direkcija investicionog bankarstva usko sarađuje sa našim finansijskim sponzorima u Londonu, Njujorku i Hong Kongu koji su u direktnom kontaktu sa ljudima koji donose odluke u okviru finansijskih sponzora koji se fokusiraju na Srbiju i druge regionalne zemlje.

Direkcija investicionog bankarstva usko sarađuje sa drugim stručnjacima iz naše mreže u Beču, Pragu, Bukureštu, Zagrebu i Varšavi.

Za više informacija kontaktirajte:

Aleksa Todorović

Direktor

Direkcija investicionog bankarstva

Aleksa.Todorovic@erstebank.rs