Platni promet u inostranstvu

Obaveštavamo vas da će od 1.2.2015.g. svi kompletni nalozi pravnih lica i preduzetnika za izvršenje plaćanja u inostranstvo (u EUR i USD) koji su dostavljeni do 13,00h biti realizovani istog dana. Nalozi dostavljeni posle tog vremena će biti procesuirani narednog radnog dana.

Domaća pravna lica mogu otvoriti devizni račun kod Banke radi držanja deviza stečenih naplatom izvezene robe i usluga i drugim pravnim poslovima sa stranim licima u zemlji i inostranstvu.

Sredstva na deviznom računu mogu se koristiti za:

 • Plaćanje uvoza robe i usluga i plaćanje u zemlji kada je to Zakonom dopušteno
 • Podizanje efektive za dnevnicu za službeni put u inostranstvo
 • Prodaju deviza Banci i odobrenje poslovnog računa za dinarsku protivvrednost

Za sva plaćanja prema zemljama EU potrebno je da navedete:

 • IBAN (International Bank Account Number);
 • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa).

Time omogućavate automatsku obradu platnog naloga po celoj Evropi.

Ako nemate devize na deviznom računu u Erste banci, a želite da platite posredstvom naše banke, možete nam se obratiti sa zahtevom za kupovinu deviza po povoljnom kursu.

Dokumentarno poslovanje

 • Loro akreditivi
 • Nostro akreditivi
 • Licitacione garancije
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za uredno plaćanje
 • Stand-by akreditivi