imageFIT payments

Plaćanja se vrše unutar Erste Grupe i usluge su dostupne članovima u sledećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Koristite ovu posebnu uslugu Erste Grupe za jeftine svakodnevne doznake iz inostranstva između naloga banki koje učestvuju.
Povoljnosti za klijente su sledeće:

 •  Plaćanja se vrše istog dana.
 •  Ovaj vid prenosa je jeftiniji i brži od prenosa van Erste Grupe.
 •  Posebne tarife se primenjuju kad god su uslovi za FIT 2.0 plaćanja ispunjeni.
 •  Ova usluga je dostupna bez obzira na iznos koji se prenosi.
 •  Ova usluga je dostupna svim tipovima klijenata.

Ukoliko obavljate platni promet preko članica Erste Grupe, provizija ino banke neće vam biti naplaćena!

Klijent daje nalog za plaćanje do 15h za valutu EUR i do 11h za valutu USD uz preduslov da su svi podaci tačni i potpuni. Nalozi
za plaćanja koja nisu elektronska se mogu izdavati u zavisnosti vremena prijema naloga u lokalnoj banci. Iznos se skida sa
računa uplatioca u korist računa korisnika istog dana, ako su oba naloga u bankama koje pripadaju bankarskog grupi i nude
FIT 2.0. Drugim rečima, korisnici primaju iznos istog dana.

 • Uplatilac i korisnik moraju imati račune u bankama koje učestvuju.
 • Odnosi se na plaćanja u EUR i u USD:
  * Plaćanja u EUR:
  Uplate se elektronski moraju vršiti do 15:00.
  U slučaju izuzetaka, Vaš account menadžer će Vas obavestiti.
  *Plaćanja u USD:
  Uplate se elektronski moraju vršiti do 11:00.
  U slučaju izuzetaka, Vaš account menadžer će Vas obavestiti.
 • Vreme prijema naloga za transakcije koje se ne vrše elektronskim putem su lokalno definisane.

Za dalje informacije u vezi sa FIT 2.0 molimo vas da kontaktirate vašeg account menadžera ili pozovete jedan od brojeva telefona: 011/201-50-88 i 021/480-95-50. Očekujemo Vas.