imageKrediti za privredu

Prekoračenje po tekućem računu – overdraft
Omogućava jednostavno povlačenje potrebnih likvidnih sredstava.

Revolving kredit
Ovaj kredit omogućava korišćenje i vraćanje sredstava prema potrebama klijenata i koristi se za povremeno održavanje likvidnosti, kao i za finansiranje dodatnih potreba za obrtnim sredstvima.

Kredit za obrtna sredstva i trajna obrtna sredstva (TOS)
Ovim kreditom se finansiraju obrtna sredstva, odnosno povećava se promet i prihod uz stalan novčani tok, kao i finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za stabilno poslovanje preduzeća.

Kredit za pripremu izvoza i izvoz
Odobrava se na osnovu Ugovora o izvozu, priložene izvozne carinske deklaracije ili otvorenog loro akreditiva.

Investicioni krediti
Odobravaju se kad postoji potreba klijenta za novom opremom ili nekretninama, sve s ciljem modernizacije ili poboljšanja poslovanja, na bazi poslovnog plana.

Okvirni višenamenski limit

Okvirni višenamenski limit je aranžman sa klijentom u okviru koga se mogu odobravati sve vrste kratkoročnih i dugoročnih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi, eskont, obavezujuća pisma o namerama i ostali proizvodi iz ponude).