Krediti za finansiranje lokalne uprave i samoupraveKrediti za finansiranje lokalne uprave i samouprave

Namenjeni su za finansiranje kratkoročnih i dugoročnih potreba za finansiranjem tekuće likvidnosti i investicionih rashoda.