Inkaso

Inkaso poslovi - Poslovi naplate (eng. Collection)

Želite da komercijalna dokumenta (konosman, tovarni list, faktura, polisa osiguranja, atesti…) za robu koju ste izvezli budu uručeni vašem partneru tek pošto on plati? Predajte dokumenta Banci i ona će za vas naplatiti dokumenta posredstvom korespondentskih banaka u inostranstvu.

  • Dokumentarni inkaso - je instrument međunarodnog plaćanja koji podrazumeva poveravanje naplate dokumenata (najčešće komercijalnih dokumenata) banci. Banka predaje dokumenta dužniku uz njihovo plaćanje (D/P – documents against payment) ili uz akceptiranje priložene menice (D/A – documents against acceptance).
  • Nostro inkaso – je instrument međunarodnog plaćanja u izvozu robe. Banka preuzima dokumenta od domaćeg klijenta i poverava dokumenta i naplatu inostranoj banci.
  • Loro inkaso – je instrument međunarodnog plaćanja u uvozu robe. Domaća banka prima od inostrane banke dokumenta