Elektronsko bankarstvoElektronsko bankarstvo

Celokupan platni promet Vaše firme možete realizovati preko Erste Bank a.d. Novi Sad pomoću računara.
Možete predavati platne naloge i imati uvid u stanje na svojim računima bez odlaska u banku. Postanite korisnik NovoKlik usluge Erste Bank a.d. Novi Sad

Erste Bank Vam u tom pogledu nudi:

 • Osnovna prednost Halcoma je u tome što 70% banaka u Srbiji koristi Halcom rešenje - klijent ima mogućnost da ima više računa u različitim bankama i da pomoću samo jedne kartice ima uvid u sve račune u svim bankama koje imaju Halcom rešenjenje
 • Izuzetno značajno za knjigovodstvene biroe koji vode brigu o velikom broju računa u različitim bankama. Imaju pristup svim računima u isto vreme
 • Veliki stepen sigurnosti jer se koriste SmartKartice/PKI
 • Zauzetost PTT linije je minimalna (nekoliko sekundi, do par minuta); off-line priprema podataka
 • Namenjen pravnim licima sa manjim obimom poslovanja
 • On-line aplikacija zasnovana na WEB rešenju
 • Sigurnost je obezbeđena korišćenjem TAN tabele
 • Namena: Office banking je usluga elektronskog bankarstva koja omogućava malim i srednjim preduzećima obavljanje i pregled finansijskih transakcija dinarskog platnog prometa i uvid u stanja svojih tekućih računa. Klijent ima mogućnost da ima više računa u različitim bankama i da samo sa jednom karticom ima uvid u sve račune u svim bankama koje imaju Asseco rešenje.
 • Način pristupa: Putem Asseco aplikacije koja omogućava offline pripremu podataka
 • Način identifikacije: Smart Card
 • Potrebna dokumentacija za aktiviranje usluge: Pristupnica za usluge elektronskog bankarstva za pravna lica, Opšti uslovi korišćenja usluga elektronskog bankarstva (E-Bank usluge) za pravna lica, preduzetnike i slobodna zanimanja