Novomob

NovoMob je najjednostavniji i najbrži način uvida u stanje na računu pomoću mobilnog telefona, a namenjen je pojedincima i preduzećima.

Servis je baziran na SMS porukama i nudi dve vrste obaveštenja.

Obaveštenje na zahtev dobija se slanjem SMS poruke na broj 1333. Tekst poruke treba da bude reč STANJE (ili, ako imate više računa (tekući, kreditni, namenski...), STANJE1, STANJE2, ...). Za svega nekoliko sekundi stići će vam odgovor koji sadrži stanje na vašem računu i informacije o tri poslednje promene.

Automatska obaveštenja (alarme) podešavate sami prilikom popunjavanja Pristupnice. NovoMob Vam omogućava da svakog dana, u vreme koje ste sami odredili, SMS porukom dobijete informaciju o stanju na računu (bez obzira na to da li je bilo promene ili ne), da dobijete obaveštenje svaki put kada priliv novca na račun ili odliv novca sa računa bude viši od iznosa koji odredite i kada stanje na računu pređe iznos ili padne ispod iznosa koje unesete prilikom popunjavanja pristupnice.

Da biste koristili NovoMob nije vam potrebno ništa osim mobilnog telefona. Ako ste klijent Erste banke i ako umete da pošaljete i primite SMS poruku, možete da koristite NovoMob. Pristupnicu možete preuzeti na prodajnom punktu na kojem ste otvorili račun.

Za sve dodatne informacije o servisu NovoMob obratite se Odeljenju elektronskog bankarstva Erste Bank a.d. Novi Sad, na telefon 021/423-364 ili nam pošaljite el. poštu.