EU Kancelarija

Erste Bank Grupa je kreirala jedinstveni koncept EU kancelarija sa ciljem da svojim klijentima na jednom mestu pruži kompletnu uslugu, od informisanja do pripreme projektne dokumentacije prilikom kandidovanja projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije.

Strategija Erste Banke bazirana je na ogromnom iskustvu u ovoj oblasti koju je Banka sticala od 1995/96. godine. EU kancelarija u Beču zadužena je za savetodavnu podršku i koordinaciju lokalnih kancelarija u Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Rumuniji, a sada i u Srbiji. Podrška klijentima, osim informisanja o subvencijama iz fondova EU, podrazumeva između ostalog i obezbeđivanje kontakata za državne organe, poslovna udruženja i centralne banke, posebne usluge za mala i srednja preduzeća, uključujući i organizovanje seminara, pristup internet bazi podataka i slično.

U okviru koncepta EU kancelarija Erste Banke posebna pažnja je posvećena informisanju i savetovanju klijenata u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Upravo iz tog razloga Erste Bank a.d. Novi Sad pokrenula je Erste EU Monitor, novi komunikacijski kanal za klijente, zaposlene i prijatelje Erste Banke koji su zainteresovani za aktuelnosti u vezi sa Evropskom unijom. Cilj Erste EU Monitora je da pomogne malim i srednjim preduzećima koja su zainteresovana za korišćenje pretpristupnih fondova i ostalih dostupnih programa finansijske podrške u vezi sa napretkom Srbije u procesu pridruživanja EU. Osim toga, redovno ćemo pratiti i ostale aktuelnosti u samoj Evropskoj uniji i u regionu.

Erste EU Monitor izlazi jednom mesečno, a u svakom izdanju su zastupljene novosti u vezi sa aktuelnim pretpristupnim fondovima, programima dostupnim privatnom sektoru i lokalnim zajednicama sa posebnim naglaskom na preduzetništvo i inovacije. Takođe, posebna pažnja je posvećena napretku koji je Srbija ostvarila u procesu zaključenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i procesu usaglašavanja pravne regulative. Nastojaćemo i da čitaocima Erste EU Monitora prenesemo iskustva drugih koji su ovaj put već prešli.

Erste EU Monitor je samo prvi korak u tom pravcu. Sledeća aktivnost je kreiranje servisa o okviru Erste Banke koji će u bližoj budućnosti moći da sadašnjim i budućim klijentima Banke ponudi kompletnu uslugu, od informisanja do pripreme projektne dokumentacije prilikom kandidovanja projekata za finansiranje. Pored toga, cilj Banke je i razvijanje bankarskih proizvoda koji će klijentima olakšati pripremu za tržišnu utakmicu na velikom zajedničkom tržištu Evropske unije.

 

Kontakt kancelarije za sve dodatne informacije:

Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

Tel. 011/ 201 50 12  

  eudesk@erstebank.rs

 

Linkovi: