DepozitiDepoziti

Depoziti

Erste Bank klijentima nudi mogućnost da brzo i jednostavno oroče viškove likvidnih sredstava na različite rokove u dinarima i u drugim valutama. Sve informacije o uslovima oročavanja ili vođenja depozita po viđenju klijenti mogu dobiti kod ličnog bankara.

Hartije od vrednosti

Banka nudi različite usluge čuvanja hartija od vrednosti, kao i slanja na naplatu; takođe, obavlja i tzv. repo transakcije, odnosno prodaje klijentu određene hartije od vrednosti, uz obavezu da otkupi te hartije po određenoj ceni u budućnosti.

Menice

Eskont menica – Ovom aktivnošću finansiraju se obrtna sredstva klijenata koji su svoja potraživanja od kupaca naplatili menicama ili hoće da eskontuju menice svog preduzeća.

Avaliranje menica – avalirajući menice banka dodatno garantuje za kreditno sposobne klijente prema njihovim dobavljačima.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.