Kursna lista

Nova usluga

Kursna lista banke je proširena za novu valutu - Rusku rublju, čime je klijentima banke pravnim i fizičkim licima proširen segment ponude u delu kupoprodaje deviza i efektive kao i u delu platnog prometa.