Zaštita životne sredine

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNOG OKRUŽENJA

Zaštita i očuvanje životne sredine i socijalnog okruženja predstavljaju obavezu svakog pojedinca i institucije, kako bismo resurse kojima danas raspolažemo ostavili i za generacije koje dolaze.

Erste Banka pitanjima zaštite životne sredine i socijalnog okruženja pridaje maksimalan značaj i jednim od svojih prioriteta smatra uravnotežen odnos održivog privrednog razvoja sa jedne strane i životne i socijalne sredine sa druge.

U svetlu ovoga, Banka je usvojila Politiku zaštite životne sredine i socijalnog okruženja koja uređuje ne samo poslovanje same Banke i svih njenih organizacionih delova, već propisuje i standarde koje je neophodno da zadovolje naši klijenti i poslovni partneri, kako bi se osiguralo poslovanje u skladu sa najboljim svetskim praksama u ovom domenu.

Neki od aspekata pokrivenih ovom Politikom su:

  • Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima
  • Prevencija i smanjenje zagađenja
  • Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje živim prirodnim resursima
  • Uslovi rada i radne snage
  • Zdravlje, bezbednost i zaštita lokalnog stanovništva
  • Otkup zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti
  • Starosedelačko stanovništvo
  • Kulturno nasleđe
  • Objavljivanje podataka i uključivanje interesnih grupa

 

Za pitanja, sugestije i prijave u vezi sa aspektima zaštite životne sredine i socijalnog okruženja, možete nam se javiti na e-mail adresu: ZivotnaSredina@erstebank.rs.