Uslovi korišćenja

Erste banka a.d. Novi Sad redovno ažurira podatke prezentovane na ovom web sajtu. Objavljeni podaci su isključivo informativnog karaktera pa postoji mogućnost da dođe do promene podataka u periodu između dva ažuriranja. Radi vaše pouzdane informisanosti uvek kontaktirajte naš info centar ili vašeg kreditnog savetnika. Erste banka a.d. Novi Sad ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem informacija sa ovog sajta.

Erste Banka a.d. Novi Sad ne odgovara za sadržaje eksternih sajtova čiji se linkovi nalaze na ovoj prezentaciji.