Vremeplov

Svako ko donese neki od predmeta iz prošlosti biće unet na listu istoričara – dobrovoljaca, dobiće zahvalnicu banke i suvenir akcije.
Doneti predmet biće fotografisan i biće zabeleženi osnovni podaci o njemu i njegovom pronalazaču.
Vlasnici pronadjenih predmeta mogu da ih poklone Institutu za oglašavanje za budući muzej, ili da svoje pronalaske samo evidentiraju u bazi podataka, da bi jednog dana, sa dozvolom vlasnika, mogli da budu prikazani na izložbi koja će biti organizovana po završetku akcije.

Te davne 1864. godine osnovana je Novosadska štedionica, koja je kasnije postala Novosadska banka, da bi danas bila – Erste banka. Najstarija finansijska institucija na ovoj teritoriji! Prva!
Svrha štedionice u Novom Sadu bila je ..”pružiti svakom čoveku mogućnost da ušteđeni i trenutno nepotreban novac investira na siguran, koristan i jeftin način”. Još tih davnih dana štedionica je “po osnovu celogodišnjeg finansijskog poslovanja” 5% čistog prihoda koristila za dotiranje penzionog fonda, isplate odšteta i u dobrotvorne svrhe.”
§ 17. Svaki ulagač dobija štednu knjižicu koja sadrži ime ulagača, iznos iskazan brojkama i slovima, dan uplate štednog uloga...
§ 18. Svakoj štednoj knjižici se prilaže i izvod iz statuta društva...
Tako je počelo.
Štedionica je svojim klijentima davala štedne knjižice i izvodima iz statuta ih informisala o njihovim pravima.
Kasnije su sledile i druge informacije, drugi podaci. Tako banke rade, od davnih, do današnjih dana.
Naša je namera da otrgnemo od zaborava ovu komunikaciju banke sa svojim štedišama, pa pitamo: da li je negde ostala, namerno ili slučajno, knjižica iz devetnaestog veka?
Neki drugi dokument Novosadske štedionice na kome se nalazi pečat? Memorandum, pismo... I ne samo oni: u bankama su, i tada i kasnije, štampani leci, plakati, oglasi, deljene su štedne kasice, kalendari, različiti “pokloni”...
Dragoceni su nam svaki dokument i predmet koji govore o tome kako su banke komunicirale sa svojim štedišama: od predprošlog veka sve do godine 2000.

Šalter „VREMEPLOV” radice od 10 do 16 h u obeleženim danima:

Februar

  • 10.02 - 12.02.2016.
  • 15.02 - 19.02.2016.
  • 25,26 i 29.02.2016.

Mart

  • 01.03-04.03.2016.
  • 10.03-11.03.2016.
  • 14.03 - 15.03.2016.