Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora:
 

Gernot Mittendorfer, predsednik Upravnog odbora

Aleksandar Vlahović, nezavisan član Upravnog odbora

Sava Dalbokov, član Upravnog odbora

Hannes Frotzbacher član Upravnog odbora

Dragana Plavšić, nezavisan član Upravnog odbora