Izvršni odbor

Predsednik i članovi Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad su: