Računi za ugrožene u poplavama koji su oslobođeni naknade

Obaveštavamo vas da je Erste Banka oslobodila naknade račune za pomoć ugroženima u poplavama.

 

Računi na koje fizička i pravna lica mogu vršiti uplate bez naknade:

  • Vlada Republike Srbije za uplatu pomoći postradalim u poplavama:

840-3546721-89; Svrha uplate: otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplave

  • Crveni krst Srbije kod Komercijalne banke AD Beograd:

205-205818-39; Poziv na broj 6003-3550000

  • Fondacija fond B92: 340-13002136-35

Devizne doznake je moguće realizovati na sledeće račune, pri čemu se neće naplaćivati naknada:

  • Ministarstvo Finansija: EUR i USD RS35908504619019323080
  • Fondacije B92: 340-10011363-48, IBAN RS35340000001101111532
  • Instrukcija za plaćanje na devizne račune Crvenog Krsta Srbije nalazi se na linku ispod

Uprava za Trezor otvorila je račune za prikupljanje dinarskih donacija opštinskim upravama postradalih gradova. Erste Banka je oslobodila plaćanja naknade sva pravna i fizička lica koja budu uplaćivala dinarske donacije u korist navedenih računa. Račune možete pogledati OVDE