Akcionari

Akcionari Erste Bank a.d. Novi Sad su:

  • Erste Group Bank AG sa učešćem 74,00%
  • Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG sa učešćem 26,00%