NabavkeNabavke

Budući da svake godine Banka organizuje pozive za dostavu ponude za različite robe i usluge, želimo da učinimo ovaj proces što transparentnijim i unapredimo partnerske odnose sa dobavljačima.

  • Na ovoj strani možete pogledati listu aktivnih tendera, prijaviti se na neki od njih, ali možete poslati i svoje podatke za našu bazu ako želite da vas uzmemo u obzir prilikom pozivanja ponuđača prilikom organizovanja neke od sledećih nabavki za koju smatrate da ste kvalifikovani

*Erste Banka ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom

Ukoliko želite da se prijavite za našu bazu podataka o ponuđačima popunite formular ispod: